Zorgpad Rookvrije Start

Aan de slag met beleid

Je wilt met je Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) of lokale taskforce de stoppen-met-roken zorg graag goed organiseren. Dit digitaal zorgpad is zowel bedoeld voor VSV’s of lokale taskforces die al beleid hebben als die hierin nog beginnend zijn. Je krijgt informatie en tips om jullie stoppen-met-roken zorg verder te ontwikkelen.

Start met onderdeel ‘Aanpak’

In dit onderdeel van het digitaal zorgpad, ‘Aan de slag met beleid’, vind je informatie over belangrijke beginstappen zoals het oprichten van een werkgroep, het ontwikkelen van zorgpaden en het regelen van scholing, materialen en verwijsaanbod. Maar ook vervolgstappen zoals registratie, netwerksamenwerking, monitoren en evalueren komen aan bod. Verder krijg je communicatietips om je achterban te motiveren met het beleid aan de slag te gaan. We adviseren je om te starten met bij het eerste onderdeel: ‘Aanpak’. Hier lees je hoe je stoppen-met-roken beleid kunt opzetten, waar je mee begint en wat je kunt oppakken als je al verder bent. Vervolgens vind je in het menu links aanvullende info over de verschillende onderdelen die in dit beleid aan bod komen.

“Met de Taskforce Rookvrije Start hebben we verschillende VSV’s bezocht om te helpen met hun stoppen-met-roken beleid. Vaak zien we gezamenlijk een paar ‘quick wins’. Zo hebben we ook dit digitaal Zorgpad Rookvrije Start ingestoken: concreet en gericht op snelle successen.”
Gynaecoloog Clasien van der Houwen, voorzitter Taskforce

Gebaseerd op richtlijn en praktijkervaring

De informatie in dit digitaal zorgpad is gebaseerd op de richtlijn over roken en zwangerschap, aangevuld met ervaringen uit de praktijk. Deze ervaringen uit de praktijk brengen we in kaart door middel van de monitor Rookvrije Start, werkbezoeken aan VSV’s en lokale taskforces, via de leden van de Taskforce Rookvrije Start en andere gesprekken met zorgverleners uit het veld.

Vertaalslag JGZ

Het digitaal zorgpad richt zich vooralsnog op het VSV. Er komt een vervolg dat zich toespitst op de JGZ-organisatie. Wil je nu alvast met jouw JGZ-organisatie aan de slag? Er zijn veel parallellen. We adviseren je dit digitaal zorgpad te gebruiken en zelf een vertaalslag te maken.

Wil je hulp bij het opzetten van je beleid? Vraag een werkbezoek aan!
In een (online) werkbezoek van de Taskforce Rookvrije Start krijg je inzicht in wat jullie samen goed doen, tegen welke knelpunten je aanloopt en hoe je die kan oplossen, waar je kan beginnen en hoe je kan doorgaan. Tijdens een werkbezoek bespreken we onder andere de volgende onderwerpen:
• de stoppen-met-roken gesprekken met (aanstaande) ouders
• de materialen en methodieken voor stoppen-met-roken begeleiding
• de wijze van registratie, overdracht en doorverwijzen
• het scholingsaanbod en de evaluatie
Op deze manier krijgen we samen een goed beeld van de successen en knelpunten bij stoppen-met-roken begeleiding in het VSV. Na afloop ontvang je een adviesrapport met de bevindingen. Meer weten? Neem contact op via het contactformulier.

Materialen

documenten: Folders
Flyer Werkbezoek landelijke Taskforce
Op deze flyer vind je meer info over het doel en de inhoud van een werkbezoek van de landelijke Taskforce aan een werkgroep of lokale taskforce.
Bekijk