Zorgpad Rookvrije Start

Aan de slag met beleid

Wil je met jouw JGZ-organisatie de stoppen-met-roken zorg graag goed organiseren? Dit digitaal zorgpad is zowel bedoeld voor JGZ-organisaties die al stoppen-met-roken beleid hebben, als die hierin nog beginnend zijn. Je krijgt informatie, voorbeelden en tips om jullie stoppen-met-roken zorg voor ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar verder te ontwikkelen.

Wat vind je in dit onderdeel ‘Aan de slag met beleid JGZ’?

In dit onderdeel van het digitaal zorgpad, ‘Aan de slag met beleid JGZ’, vind je informatie, tips, materialen en voorbeelden van hoe je stoppen-met-roken in jouw JGZ-organisatie kunt ontwikkelen, implementeren en uitvoeren. We beschrijven belangrijke beginstappen, zoals de organisatie en taakverdeling, het ontwikkelen van het zorgproces (zorgpaden) en het regelen van scholing, materialen en verwijsaanbod. Maar ook vervolgstappen zoals registratie, overdracht, monitoren en netwerksamenwerking komen aan bod. Verder krijg je communicatietips om je collega’s te motiveren om met het beleid aan de slag te gaan. Zo wordt per stap aangegeven wat je kunt doen om dit onderdeel in jouw stoppen-met-roken beleid te organiseren.

Hoe kan je deze handreiking gebruiken?

In het menu links op de pagina, onder ‘Aan de slag’, vind je alle onderdelen die je in jouw stoppen-met-roken beleid kunt opnemen. Per onderdeel wordt informatie gegeven over wat het inhoudt en welke stappen je als JGZ-organisatie kunt ondernemen. Bekijk welke onderdelen voor jouw JGZ-organisatie relevant zijn:

  1. Ik wil me oriënteren: Lees bij het onderdeel ‘Aanpak’ hoe je stoppen-met-roken beleid kunt opzetten, waar je mee begint en wat je kunt oppakken als je al verder bent. Een goede eerste stap is het regelen van de organisatie en taakverdeling.
  2. Ik wil aan de slag en starten met stoppen-met-roken beleid: Bij ‘Aanpak’ lees je welke eerste stappen je kunt zetten. Kijk bij de betreffende onderdelen in het menu voor meer informatie: Organisatie en taakverdeling, Beleidsplan en doelstellingen, Communicatie, Zorgpad ontwikkelen, Verwijsaanbod, Scholing en materialen.
  3. Ik wil aan de slag en verder met stoppen-met-roken beleid: Bij ‘Aanpak’ lees je welke vervolgstappen je kunt zetten. Kijk bij de betreffende onderdelen in het menu voor meer informatie: Registreren, overdracht en monitoring, Netwerksamenwerking.
  4. Ik wil monitoren en onderhouden: Kijk bij ‘Monitoren en evalueren’ voor meer informatie over het evalueren en bijstellen van je stoppen-met-roken beleid, en de middelen die je hiervoor kunt inzetten. Bij ‘Organisatie en taakverdeling’ en bij ‘Netwerksamenwerking’ vind je aanknopingspunten om financiële middelen te regelen.

Gebaseerd op richtlijn en praktijkervaring
De informatie in dit digitaal zorgpad is gebaseerd op de richtlijn Behandeling Tabaksverslaving en het addendum over roken en zwangerschap, aangevuld met ervaringen uit de praktijk. Deze ervaringen uit de praktijk brengen we in kaart door middel van de verkenning JGZ, werkbezoeken aan JGZ-organisaties en VSV’s, via de leden van de Taskforce Rookvrije Start en andere gesprekken met zorgverleners uit het veld.

Deze handreiking wordt voortdurend aangepast met nieuwe inzichten, materialen, tips en voorbeelden. Heb je zelf een voorbeeld of tip? Wij horen het graag van je via het contactformulier.

Richtlijnen
Het bespreken van meeroken en stoppen met roken is onderdeel van diverse richtlijnen, zoals de richtlijn ‘Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning’, met het addendum over roken en zwangerschap, en de JGZ-richtlijnen ‘Astma’ en ‘Preventie van wiegendood’. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ziet erop toe dat JGZ-organisaties zich houden aan de gemaakte afspraken rond rookvrij opgroeien en de rookvrije generatie.
AJN en V&VN hebben in 2017 een gezamenlijk standpunt ‘Stop Rookschade’ gelanceerd, waarin JGZ-professionals opgeroepen worden om (aanstaande) ouders die roken een actief stopadvies te geven en lokaal ketenzorg te organiseren met betrekking tot stoppen met roken. Daarnaast heeft V&VN in 2021 hun visie over roken geformuleerd: ‘Roken? Onze zorg!