Follow-up

Je hebt tijdens de intake een terugvalpreventiegesprek gevoerd met een zwangere vrouw en haar misschien verwezen voor hulp bij rookvrij blijven. Terugvalpreventie houdt niet op bij één gesprek, maar is een proces waarin je de zwangere blijft ondersteunen bij het rookvrij blijven. Het is belangrijk om in vervolgconsulten hierop terug te blijven komen en na te gaan of er extra ondersteuning nodig is.

Wat houdt het in?

Follow-up vindt plaats tijdens de vervolgconsulten. Hierbij breng je opnieuw de rookstatus in kaart en bespreek je hoe het rookvrij blijven gaat. Ook wanneer je vrouwen hebt verwezen, is het belangrijk om dit follow-up gesprek te voeren. Zo blijf je zicht houden op dit proces: is ze gestart met de begeleiding en hoe gaat het? En je kunt haar blijven ondersteunen bij het rookvrij blijven.

Is de vrouw nog steeds rookvrij?

 • Geef een compliment voor het rookvrij zijn en ga verder met de stap ‘terugvalpreventiegesprek’.
 • Zorg dat je herhaaldelijk in vervolgconsults het terugvalpreventiegesprek blijft voeren, zodat je de vrouw ondersteuning kunt blijven bieden bij het rookvrij blijven. Je kunt met de vrouw bespreken hoe vaak ze deze ondersteuning wil hebben: bijvoorbeeld ieder consult of om de vier weken.

Heeft de vrouw een uitglijder gehad?

 • Dan is ze nog steeds rookvrij. Geef een compliment voor het rookvrij zijn en ga verder met de stap ‘terugvalpreventiegesprek’.
 • Zorg dat je herhaaldelijk in vervolgconsulten het terugvalpreventiegesprek blijft voeren, zodat je de vrouw ondersteuning kunt blijven bieden bij het rookvrij blijven. Je kunt met de vrouw bespreken hoe vaak ze deze ondersteuning wil hebben, bijvoorbeeld ieder consult of om de vier weken.

Rookt de vrouw weer?

 • Dan is er sprake van terugval.
 • Bekrachtig het positieve gedrag door een compliment te geven voor bijvoorbeeld het aantal dagen dat het stoppen wél is gelukt.
 • Vraag de vrouw wat moeilijke momenten zijn (geweest) en bespreek hoe ze hier een volgende keer mee om kan gaan.
 • Geef een stopadvies als ze is teruggevallen: “Je hebt het goed gedaan, want je hebt het drie dagen volgehouden. Maar je had te veel last van ontwenningsverschijnselen. Ik adviseer je weer een stoppoging te doen en dan met hulp van een coach. Met nicotinevervangende middelen heb je een grotere kans dat het lukt”.
 • Geef ook een stopadvies als ze is geminderd: “Ook 5 sigaretten zijn nog steeds schadelijk voor je baby. Minderen is ook moeilijker om vol te houden. Hoe zou het voor je zijn als je ook van die laatste sigaretten af bent?”
 • Ga verder met het zorgpad ‘zwangere vrouw die rookt’.
Terugval
Een terugval komt vaker voor en kan worden gezien als onderdeel van het proces. Het beste is de draad weer op te pakken. Motiveer de vrouw door haar te complimenteren met de dagen dat het haar wel gelukt is om te stoppen en biedt haar (extra) ondersteuning om alsnog te stoppen.

Tips!

 • In de e-learning Rookvrije Start en de training Rookvrije Start leer je hoe je een terugvalpreventiegesprek kunt voeren.
 • Vraag stoppen-met-roken begeleiders om een terugkoppeling. Zo kan je de vrouw blijven ondersteunen bij het rookvrij blijven of haar opnieuw motiveren voor een stoppoging wanneer ze teruggevallen is. Bij de telefonische coaching Rookvrije Ouders is dit geregeld bij de aanmelding.
 • Zorg voor een goede overdracht van rookstatus en rookgeschiedenis in de keten (zie stap ‘overdracht’). Zo kunnen zorgverleners in de keten ook blijven ondersteunen in dit proces.
 • Is de vrouw nog steeds rookvrij? Deel je successen bij stoppen-met-roken begeleiding met je collega’s. Dit werkt motiverend.

Materialen

websites
E-learning Rookvrije Start
Deze multidisciplinaire e-learning is een initiatief van de Taskforce en is bedoeld voor alle zorgverleners die gesprekken voeren met (aanstaande...
Bekijk
websites
E-learning Begrijpelijk communiceren
De e-learning Begrijpelijk communiceren borduurt voort op de opgedane kennis uit de e-learning Rookvrije Start. In de nieuwe e-learning staat beg...
Bekijk
websites
Training Rookvrije Start
In de training Rookvrije Start staat het oefenen met motiverende gesprekken over stoppen met roken en rookvrij blijven centraal. De training best...
Bekijk