Geen ondersteuning nodig

Je bespreekt tijdens het terugvalpreventiegesprek met de vrouw of ze extra ondersteuning nodig heeft om rookvrij te blijven. De vrouw geeft aan geen extra ondersteuning te willen.

Mocht de vrouw op een later moment toch nog ondersteuning willen, dan is het belangrijk dat ze weet bij wie ze daarvoor terecht kan. Bied haar daarom aan dat ze bij jou terecht kan als ze het moeilijk heeft of toch extra ondersteuning wil.