Gestopt/uitglijder

Je hebt tijdens de intake het rookprofiel in kaart gebracht. De vrouw geeft aan dat ze in de 6 maanden voorafgaand aan of tijdens de zwangerschap gestopt is met roken..

Om terugval te voorkomen, is het belangrijk om haar te ondersteunen bij het rookvrij blijven tijdens en na de zwangerschap. Gebruik het huidige zorgpad ‘gestopt voor of tijdens de zwangerschap’.

Registratie
In je dossier noteer je dat de vrouw in de 6 maanden voorafgaand aan de zwangerschap of in de zwangerschap gestopt is met roken. Verder noteer je het rookprofiel van haar partner en een eventueel vervolg hierop.

Uitglijder
Geeft de vrouw aan dat ze is gestopt, maar kortgeleden een keer een sigaret heeft gerookt? Dan noemen we dit een uitglijder. Een uitglijder beschouwen we als een moeilijk moment waarop de vrouw bij uitzondering toch een sigaret heeft gerookt. Ook hier zet je in op terugvalpreventie met behulp van het huidige zorgpad ‘gestopt <6 maanden voor of tijdens de zwangerschap’.