Gestopt/uitglijder

Je hebt tijdens het vervolgconsult geïnformeerd naar de voortgang van het rookvrij blijven. De vrouw geeft aan dat ze nog steeds is gestopt.

Tijdens de follow-up geef je de vrouw een compliment voor haar succes met het rookvrij blijven en ga je door met het terugvalpreventiegesprek.

Registratie
Heb je het terugvalpreventiegesprek afgerond? Noteer in het dossier dat de vrouw nog steeds rookvrij is en spreek af dat je er in een volgend consult nog eens op terugkomt.

Uitglijder
Heeft de vrouw een keer een of enkele sigaretten gerookt? Dan noemen we dit een uitglijder. Een uitglijder beschouwen we niet als een terugval, maar als een moeilijk moment waarop de vrouw bij uitzondering toch een of enkele sigaretten heeft gerookt. Geef ook hier een compliment voor het feit dat het haar is gelukt om verder wel rookvrij te blijven. Besteed in het terugvalpreventiegesprek extra aandacht aan het bespreken van moeilijke momenten en hoe zij herhaling van een uitglijder kan voorkomen.