Ondersteuning nodig

Je bespreekt tijdens het terugvalpreventiegesprek met de vrouw of ze extra ondersteuning nodig heeft om rookvrij te blijven. De vrouw geeft aan extra ondersteuning te willen.

Bespreek met haar de mogelijkheden voor begeleiding, zodat je haar kan doorverwijzen voor begeleiding bij het rookvrij blijven.