Registratie (intake)

Het is belangrijk dat het rookprofiel en het terugvalpreventiegesprek goed geregistreerd worden. Dit is nodig voor een goede follow-up tijdens vervolgconsulten. Ook is dit van belang voor overdracht in de keten. Wat registreer je tijdens de intake?

Wat houdt het in?

Noteer in het digitaal dossier:

  • De gegevens van het rookprofiel
  • De interventie die ingezet wordt (bijvoorbeeld: Rookvrije Ouders, de huisarts of geen verwijzing)
  • Indien van toepassing: moeilijke situaties, steun vanuit de omgeving

Tips!

  • Maak binnen het VSV gezamenlijk duidelijke afspraken over de registratie en overdracht. Zijn hier nog geen afspraken over? Bespreek dit met de werkgroep die zich bezighoudt met het stoppen-met-roken beleid.