Registratie (vervolg consulten)

Het is belangrijk om de follow-up goed te registreren zodat jij en collega’s tijdens vervolgconsulten inzicht houden in het stopproces. Ook is dit van belang voor overdracht in de keten. Wat registreer je tijdens een vervolgconsult?

Noteer in het digitaal dossier:

  • De rookstatus (zelfde gebleven, minder gaan roken, meer gaan roken)
  • Indien van toepassing: reden van uitglijder of terugval
  • Indien van toepassing: moeilijke situaties
  • De interventie die ingezet is (bijvoorbeeld: verwijzing naar Rookvrije Ouders/huisarts, geen verwijzing)

Tips!

  • Maak binnen het VSV gezamenlijk duidelijke afspraken over de registratie en overdracht. Zijn hier nog geen afspraken over? Bespreek dit met de werkgroep die zich bezighoudt met het stoppen-met-roken beleid.