Terugvalpreventiegesprek

Van de vrouwen die gestopt zijn met roken tijdens de zwangerschap valt 43% terug. Het is daarom belangrijk om vrouwen die zijn gestopt met roken te ondersteunen bij het rookvrij blijven, zodat ze niet weer gaan roken. Daarvoor is een terugvalpreventiegesprek bedoeld.

Wat houdt het in?

In een terugvalpreventiegesprek geef je vrouwen die voor of tijdens de zwangerschap zijn gestopt met roken een steun in de rug om rookvrij te blijven en daarmee terugval te voorkomen.

Deze ondersteuning houdt in:

  • Geef een compliment voor het rookvrij zijn en vraag hoe dit nu gaat.
  • Vraag de vrouw wat moeilijke momenten zijn (geweest) en bespreek hoe ze hiermee om kan gaan.
  • Bespreek of ze extra ondersteuning nodig heeft om rookvrij te blijven. Heeft ze meer begeleiding nodig? Dan kan je haar doorverwijzen (zie ook de stap ‘Verwijzen’).

Besteed hier herhaaldelijk aandacht aan, ook na doorverwijzing voor begeleiding.

Rookt de partner?
Één van de moeilijke situaties die door vrouwen vaak wordt genoemd is dat de partner nog rookt. In die situatie kan je aangeven dat het inderdaad moeilijk is om rookvrij te blijven wanneer de partner nog wel rookt. Bespreek vervolgens hoe ze daarmee om kan gaan. Raad haar aan om haar partner te vragen om samen te stoppen, zodat ze elkaar kunnen steunen. Als dat niet haalbaar is bespreek dan ‘second best’. Hoe kan haar partner haar toch zo veel mogelijk helpen om rookvrij te blijven? In elk geval niet bij haar in de buurt roken.

Is de partner bij de intake aanwezig? Bespreek dit dan met de partner zelf. Je kunt de partner verwijzen naar een intensieve interventie, zoals de telefonische coaching Rookvrije Ouders.

Tips!

Wat staat er in de richtlijn?
De richtlijn beveelt aan dat zwangere vrouwen die vlak voor de eerste controle bij de verloskundige (<6 maanden) gestopt zijn met roken follow-up en aanmoediging krijgen om rookvrij te blijven.

Materialen

websites
E-learning Rookvrije Start
Deze multidisciplinaire e-learning is een initiatief van de Taskforce en is bedoeld voor alle zorgverleners die gesprekken voeren met (aanstaande...
Bekijk
websites
E-learning Begrijpelijk communiceren
De e-learning Begrijpelijk communiceren borduurt voort op de opgedane kennis uit de e-learning Rookvrije Start. In de nieuwe e-learning staat beg...
Bekijk
websites
Training Rookvrije Start
In de training Rookvrije Start staat het oefenen met motiverende gesprekken over stoppen met roken en rookvrij blijven centraal. De training best...
Bekijk
websites
Rookvrije Ouders
De telefonische coaching Rookvrije Ouders biedt ouders effectieve hulp bij het stoppen met roken. De coaches van Rookvrije Ouders hebben tevens e...
Bekijk
websites
E-learning Rookvrije Ouders
In deze e-learning leer je door middel van een casus hoe je (toekomstige) ouders kunt motiveren voor een verwijzing naar Rookvrije Ouders en hoe ...
Bekijk