Uitvragen rookprofiel

Uit de Monitor Middelengebruik en Zwangerschap blijkt dat 8% van alle vrouwen rookt op enig moment in de zwangerschap. Ongeveer een kwart van de partners rookt voor of tijdens de zwangerschap. Van de vrouwen die gestopt zijn met roken valt 35% terug. Om voor de zwangere vrouw en partner het juiste zorgpad te kiezen, vraag je het rookprofiel uit.

Wat houdt het in?

Bij de intake vraag je of de zwangere vrouw en haar partner roken.

Rookt ze?

Rookt ze niet?

  • Vraag dan of ze eerder gerookt heeft.
  • Heeft ze in de 6 maanden voorafgaand aan de zwangerschap gerookt of is ze gestopt omdat ze zwanger is? Bied dan ondersteuning bij het rookvrij blijven. Dit is belangrijk om terugval na de zwangerschap te voorkomen. Volg hiervoor het huidige zorgpad ‘gestopt met roken’.
  • Heeft zij in de 6 maanden voorafgaand aan en tijdens de zwangerschap niet gerookt? Bespreek dan bij 36 weken het rookvrij opgroeien.
Vraag naast de huidige rookstatus ook de rookgeschiedenis altijd uit
De huidige rookstatus wordt door veel zorgverleners goed uitgevraagd. Of een vrouw recent gestopt is met roken, wordt minder vaak uitgevraagd. Om terugvalpreventie te bieden moet je echter wel weten of de vrouw gestopt is met roken. Vraag daarom niet alleen of ze op dit moment rookt, maar ook of zij in de 6 maanden voorafgaand aan de zwangerschap heeft gerookt.

Rookt haar partner?

  • Vraag ook naar het rookgedrag van de partner. De kans dat een vrouw stopt en dit ook volhoudt, is veel groter als de partner niet rookt of ook stopt met roken. Zo voorkom je bovendien dat de zwangere vrouw meerookt tijdens de zwangerschap. Rookt zij niet, maar haar partner wel? Bespreek ook dan stoppen met roken. Je kunt de partner verwijzen naar een intensieve interventie, zoals de telefonische coaching Rookvrije Ouders. Voor de vrouw beschrijven we de begeleiding bij het stoppen met roken in het zorgpad ‘zwangere vrouw die rookt’. Dat kun je ook voor de partner volgen. Bij de stap ‘Verwijzen’ vind je meer informatie over de telefonische coaching Rookvrije Ouders.

‘Partners die roken zien lang niet altijd de noodzaak om te stoppen. Tenminste, dat is mijn ervaring. Ik pas wel de gesprekstechnieken toe van motiverende gespreksvoering. Als ik dan nog steeds weinig toegang krijg, dan vraag ik hoe het zou zijn als het kind straks helemaal rookvrij kan opgroeien. En dat geeft regelmatig een opening. Uitleg over derdehands rook komt dan wel binnen.’

Clasien van der Houwen, gynaecoloog

Vragen rookprofiel
• Rook je? Zo ja, hoeveel rook je per dag?
• Heb je in de 6 maanden voordat je zwanger werd of in de zwangerschap gerookt?
• Heb je in een eerdere zwangerschap gerookt?
• Heb je een eerdere stoppoging gedaan?
• Rookt je partner? Zo ja, hoeveel rookt je partner per dag?
• Heeft je partner in de 6 maanden voordat je zwanger werd gerookt?

Tips!

  • Maak je gebruik van een vragenlijst voorafgaand aan de intake? Als daaruit blijkt dat de vrouw gestopt is met roken, dan kun je extra tijd inplannen om rookvrij blijven te bespreken. Je kunt haar ook een afspraak geven bij een verloskundige die hier meer ervaring mee heeft.

Materialen

documenten
Bureaukaart: Een rookvrije start begint in de buik
Deze bureaukaart helpt je om het gesprek aan te gaan met zwangeren en partners over het stoppen met roken. Naast informatie over de risico’s van ...
Bekijk
documenten
Monitor Middelengebruik en Zwangerschap 2021
In deze factsheet presenteren we de meest recente cijfers over het middelengebruik van vrouwen en partners vóór, tijdens en na de zwangerschap in...
Bekijk
documenten
Addendum behandeling tabaksverslaving en SMR-ondersteuning bij zwangeren
Het Addendum Behandeling van tabaksverslaving en stoppen-met-roken ondersteuning bij zwangere vrouwen hoort bij de richtlijn Behandeling van taba...
Bekijk