Voorbereiden op moeilijke situaties (stap 3 V-MIS)

Stoppen met roken is niet alleen een kwestie van willen, maar ook van kunnen. Het wíllen stoppen betekent dat de motivatie aanwezig is. Omgaan met moeilijke situaties (zoals momenten van stress) heeft te maken met kúnnen stoppen.

Wat houdt het in?

Aandacht voor moeilijke situaties is belangrijk. De kans dat de zwangere vrouw stopt en dit volhoudt, is groter als zij zich voorbereidt op situaties die moeilijk voor haar kunnen zijn.

Stap 3 van de V-MIS (Voorbereiden op moeilijke situaties) bestaat uit de volgende 3 onderdelen:

  • Het bespreken van moeilijke situaties
  • Het bespreken van strategieën om daarmee om te gaan
  • Het bespreken van sociale steun: wie kan haar steunen bij het stoppen?
Moeilijke situaties die vaak genoemd worden door vrouwen

• Last van stress
Veel vrouwen vinden het moeilijk om niet te roken als ze stress hebben. Ze denken dat ze alleen kunnen ontspannen met een sigaret. In feite zorgt roken voor meer stress: het lichaam vraagt steeds weer opnieuw om nicotine. Je kunt samen met de vrouw zoeken naar andere manieren om te ontspannen.

• Last van ontwenningsverschijnselen
Door stoppen met roken kan de vrouw zich inderdaad de eerste tijd niet lekker voelen. De één heeft meer last van ontwenningsverschijnselen dan de ander. De eerste week na het stoppen zal ze er de meeste last van hebben. Je kunt uitleggen dat dit na ongeveer twee weken minder wordt. Raad haar aan om goed voor zichzelf te zorgen en veel water te drinken. Je kunt ook benadrukken dat de baby geen last heeft van de ontwenningsverschijnselen en wel direct meer zuurstof en voedingsstoffen krijgt.

• Partner die rookt
Je kunt aangeven dat het inderdaad moeilijk is om te stoppen wanneer de partner nog wel rookt. Bespreek vervolgens hoe ze daarmee om kan gaan. Raad haar aan om haar partner te vragen om samen te stoppen, zodat ze elkaar kunnen steunen. Als dat niet haalbaar is bespreek dan ‘second best’. Hoe kan haar partner haar toch zo veel mogelijk helpen? In elk geval niet bij haar in de buurt roken.

Materialen

documenten
Beeldverhaal voor alleenstaande zwangeren
In dit boekje (beeldverhaal) wordt een verhaal verteld aan de hand van afbeeldingen en eenvoudige teksten. De hoofdpersoon, Wendy, is zwanger en ...
Bekijk
documenten
Beeldverhaal voor zwangere vrouwen en hun partners
In dit boekje (beeldverhaal) wordt een verhaal verteld aan de hand van afbeeldingen en eenvoudige teksten. De hoofdpersonen, Wendy en Steven, ver...
Bekijk
websites
E-learning Rookvrije Start
Deze multidisciplinaire e-learning is een initiatief van de Taskforce en is bedoeld voor alle zorgverleners die gesprekken voeren met (aanstaande...
Bekijk
websites
E-learning Begrijpelijk communiceren
De e-learning Begrijpelijk communiceren borduurt voort op de opgedane kennis uit de e-learning Rookvrije Start. In de nieuwe e-learning staat beg...
Bekijk
websites
Training Rookvrije Start
In de training Rookvrije Start staat het oefenen met motiverende gesprekken over stoppen met roken en rookvrij blijven centraal. De training best...
Bekijk