Complicerende factoren

Wat houdt het in?

Zwangere vrouwen die veel roken tot ver in de zwangerschap hebben vaker een problematische psychosociale context. Soms is er sprake van schulden en geweld. Er kunnen aanwijzingen zijn voor comorbiditeit zoals een angststoornis of depressie, of er spelen andere verslavingen mee. Ook kan iemand ernstige ontwenningsklachten hebben.

Is er sprake van een problematische psychosociale context of zijn er andere complicerende factoren? Deze vrouwen hebben mogelijk onvoldoende baat bij de standaard stoppen-met-roken interventies. Je kunt hen dan het beste verwijzen naar verslavingszorg. Verslavingszorg is gewend hulp te bieden aan vrouwen met multiproblematiek. Ze zijn gewend om samen te werken met andere zorgverleners.

“Blijf ook bij multiproblematiek aandacht besteden aan stoppen met roken. Bij multiproblematiek komt stoppen met roken vaker lager in de prioriteitenlijst. Toch is het belangrijk om de vicieuze cirkels te helpen doorbreken. Een doorbraak op stoppen met roken kan zorgen voor een doorbraak op andere terreinen.”

Marieke Helmus, verslavingsarts