Gestopt

Je hebt tijdens het vervolgconsult geïnformeerd naar de voortgang van het stoppen met roken. De zwangere vrouw geeft aan dat ze is gestopt.

Tijdens het follow-up gesprek geef je haar een compliment voor haar succes met het stoppen. Je vraagt wat voor haar moeilijke momenten zijn (geweest) en hoe ze hiermee om kan gaan. Vraag ook of ze extra ondersteuning nodig heeft om rookvrij te blijven en verwijs als ze daaraan behoefte heeft.

Heb je het follow-up gesprek afgerond? Noteer in het dossier dat de vrouw is gestopt met roken. Daarna kan je verder met het zorgpad ‘Gestopt <6 maanden voor of tijdens de zwangerschap’

Tips!

  • Deel dit succes met collega’s en koppel terug aan zorgverleners die betrokken zijn bij de vrouw.