Zelf begeleiden

Ga je een zwangere vrouw zelf begeleiden bij het stoppen met roken? Dan kun je gebruikmaken van een minimale interventie, zoals de V-MIS.

Wat houdt het in?

Voor het begeleiden van zwangere vrouwen die roken, kun je gebruikmaken van de V-MIS. V-MIS staat voor ‘Minimale Interventiestrategie Stoppen met roken voor de Verloskundigenpraktijk’. De V-MIS is een stappenplan gebaseerd op Motiverende Gespreksvoering. De V-MIS is zo ontwikkeld dat verloskundigen en gynaecologen met een minimale tijdsinvestering de zwangere vrouw kunnen ondersteunen bij het stoppen. De interventie is ontwikkeld en onderzocht door Universiteit Maastricht. De richtlijn (addendum) beveelt aan dat elke zwangere vrouw die rookt vanaf het eerste consult begeleid wordt met behulp van bij voorkeur de V-MIS of een vergelijkbare minimale interventiestrategie.

De V-MIS bestaat uit de volgende 7 stappen:

 1. Rookprofiel uitvragen
 2. Motivatie verhogen
 3. Voorbereiden op moeilijke situaties
 4. Stopafspraak maken
 5. Hulpmiddelen en doorverwijzen
 6. Follow-up
 7. Rookvrij opgroeien bespreken

Klik op de stappen in het zorgpad voor een toelichting per stap. Zoals je in het zorgpad ziet, kun je vanuit verschillende V-MIS stappen de zwangere vrouw doorverwijzen naar intensieve hulp bij stoppen met roken.

Tips!

 • Volg scholing in het bespreekbaar maken van stoppen met roken met aanstaande ouders. Agendeer bij de werkgroep of beleidsmakers dat er VSV-breed scholing aangeboden wordt op dit onderwerp.
 • Vanuit de Taskforce zijn er twee (geaccrediteerde) e-learnings beschikbaar: de e-learning Rookvrije Start en de aanvullende e-learning Begrijpelijk communiceren over stoppen met roken (zie ook ‘materialen’). Iedereen die zich aanmeldt als ambassadeur Rookvrije Start, krijgt gratis toegang tot deze e-learnings voor zichzelf en 10 collega’s.
 • Verder is er een training Rookvrije Start waarin zorgverleners met de eigen beroepsgroep of multidisciplinair kunnen trainen in gespreksvoering over stoppen met roken (op basis van Motiverende Gespreksvoering).
 • Verloskundigenpraktijken beschikken over een softwaresysteem waarin de stappen van de V-MIS zijn opgenomen. Je kunt nagaan of deze stappen ook ingebouwd kunnen worden in het registratiesysteem van de tweede lijn. Agendeer dit bij de werkgroep of beleidsmakers.
Effectiviteit V-MIS
De V-MIS is ontwikkeld en onderzocht op effectiviteit door Universiteit Maastricht en STIVORO. Er werd aangetoond dat met inzet van de methode 19% van de rokende vrouwen na het eerste consult stopt; bij de De V-MIS is ontwikkeld en onderzocht op effectiviteit door Universiteit Maastricht en STIVORO. Er werd aangetoond dat met inzet van de methode 19% van de rokende vrouwen na het eerste consult stopt; bij de controlegroep was dit 7%. Zes weken na de bevalling was 21% van de vrouwen daadwerkelijk gestopt met roken na inzet van de V-MIS, tegenover 12% in de controlegroep (De Vries et al, 2006). De richtlijn stelt dat de V-MIS een effectieve minimale stoppen-met-roken interventie kan zijn mits de V-MIS volledig en conform de richtlijn wordt uitgevoerd.

Materialen

documenten
Bureaukaart: Een rookvrije start begint in de buik
Deze bureaukaart helpt je om het gesprek aan te gaan met zwangeren en partners over het stoppen met roken. Naast informatie over de risico’s van ...
Bekijk
websites
E-learning Rookvrije Start
Deze multidisciplinaire e-learning is een initiatief van de Taskforce en is bedoeld voor alle zorgverleners die gesprekken voeren met (aanstaande...
Bekijk
websites
E-learning Begrijpelijk communiceren
De e-learning Begrijpelijk communiceren borduurt voort op de opgedane kennis uit de e-learning Rookvrije Start. In de nieuwe e-learning staat beg...
Bekijk
websites
Training Rookvrije Start
In de training Rookvrije Start staat het oefenen met motiverende gesprekken over stoppen met roken en rookvrij blijven centraal. De training best...
Bekijk