Motiveren voor verwijzing (incl. uitleg NVM)

Je wilt de zwangere doorverwijzen naar intensieve begeleiding bij stoppen met roken. Hoe pak je dit aan? Ook wanneer je doorverwijst, is het belangrijk om de motivatie van de zwangere vrouw te verhogen.

Wat houdt het in?

Bij stap 2 van de V-MIS in het zorgpad (‘Motivatie verhogen’) lees je hoe je de motivatie om te stoppen met roken kunt verhogen.

Is er (enige) motivatie om te stoppen?

  • Ga dan met de zwangere vrouw in gesprek over de begeleiding die bij haar past. Je kunt hierbij aangeven dat hulp bij stoppen met roken de kans groter maakt dat het lukt om te stoppen. En dat andere zwangere vrouwen er positief over zijn.
  • Bespreek hierbij ook de mogelijkheid van nicotinevervangende middelen (NVM). Zeker als iemand al geminderd is, kunnen NVM ingezet worden om ook van de laatste sigaretten af te komen.

Voorkeur voor zelf stoppen of eigen zorgverlener?

Vaak geven zwangere vrouwen aan dat ze liever zelf willen proberen te stoppen, of hierbij begeleid willen worden door de eigen zorgverlener. Je kunt vertellen dat de coach haar beter kan begeleiden dan jij dat kan. Wil de cliënt echt niet verwezen worden naar een gespecialiseerde zorgverlener voor stoppen-met-roken begeleiding? Maar is er wel motivatie? Dan kan je zelf ook deze begeleiding op je nemen. Bespreek dan wel de mogelijkheid om in tweede instantie alsnog begeleiding te vragen van een coach als stoppen niet lukt.

“Als ik verwijs leg ik uit dat de coach hier goed in is, dat die echt hulp kan bieden en dat dat niet mijn vak is. Ik merk dat dit vertrouwen geeft aan de cliënt.”

Marriët, VSV MiddenIn Heerenveen

“We verwijzen nog veel te weinig naar gespecialiseerde zorgverleners voor stoppen-met-roken hulp. Vanuit mijn situatie als gynaecoloog zie ik dit zo. Als een vrouw zwanger is geworden na een fertiliteitsbehandeling dan bespreek ik met haar waar ze verder begeleid gaat worden tijdens haar zwangerschap. Als ik aan haar de keus laat, dan wil ze dat het liefste in de, voor haar bekende, tweede lijn. Maar met uitleg waarom de eerste lijn zoveel beter voor haar is, kiest ze wel vol overtuiging voor de eerste lijn. Zo doe je dat ook met stoppen-met-roken begeleiding.”

Clasien van der Houwen, gynaecoloog

Is er geen motivatie om te stoppen?

Dan laat je het daarbij en geef je aan op een later moment op het onderwerp terug te komen. Je kunt dan opnieuw nagaan of ze (enigszins) gemotiveerd is om te stoppen met roken. Noteer in het dossier dat ze nu niet stopt.

Tips!

  • Verdiep je in de verwijsmogelijkheid die je hebt. Wat houdt de begeleiding in? Hoe steunen de coaches de vrouwen die roken? Wat bieden zij wat jij niet kan bieden? Deze informatie heb je nodig voor succesvolle motivatie voor verwijzing.
  • Volg scholing in het motiveren van (aanstaande) ouders om te stoppen met roken. Agendeer bij de werkgroep of beleidsmakers dat er VSV-breed scholing aangeboden wordt op dit onderwerp.
  • Bekijk het praktijkadvies ‘Gebruik nicotinevervangende middelen in de zwangerschap’ en de folder ‘Nicotinevervangers en zwangerschap’. Het is belangrijk om te weten dat een zwangere vrouw NVM kan krijgen en dat je haar daarover informeert. Dit kan haar motivatie om doorverwezen te worden vergroten.
  • Verwijs je naar de telefonische coaching Rookvrije Ouders? Dan kan je (aanstaande) ouders de instructievideo laten zien om hen hierover te informeren. Ook kan je zelf de e-learning Rookvrije Ouders volgen, waarin je leert hoe je ouders hiernaar kunt verwijzen.

Materialen

documenten
Verwijskaartje Rookvrije Ouders
Dit kaartje kan je als zorgprofessional meegeven aan een zwangere vrouw, partner of (wens)ouder nadat je hem/haar hebt aangemeld voor of geïnform...
Bekijk
documenten
Praktijkadvies gebruik nicotinevervangende middelen in de zwangerschap
Dit praktijkadvies is voor zorgverleners (o.a. stoppen-met-roken coaches, praktijkondersteuners en verslavingsartsen) die NVM in de zwangerschap ...
Bekijk
documenten
Folder Nicotinevervangers en zwangerschap
Begeleid je zwangeren bij stoppen met roken en pas je hierbij nicotinevervangende middelen (NVM) toe? Deze folder is bedoeld om zwangeren die NVM...
Bekijk
websites
E-learning Rookvrije Start
Deze multidisciplinaire e-learning is een initiatief van de Taskforce en is bedoeld voor alle zorgverleners die gesprekken voeren met (aanstaande...
Bekijk
websites
E-learning Begrijpelijk communiceren
De e-learning Begrijpelijk communiceren borduurt voort op de opgedane kennis uit de e-learning Rookvrije Start. In de nieuwe e-learning staat beg...
Bekijk
websites
E-learning Rookvrije Ouders
In deze e-learning leer je door middel van een casus hoe je (toekomstige) ouders kunt motiveren voor een verwijzing naar Rookvrije Ouders en hoe ...
Bekijk
websites
Training Rookvrije Start
In de training Rookvrije Start staat het oefenen met motiverende gesprekken over stoppen met roken en rookvrij blijven centraal. De training best...
Bekijk