Overdracht kraamzorg, kinderarts, JGZ

Ook na de bevalling is het van belang dat vrouwen niet (weer) roken. Zowel voor hun eigen gezondheid als voor de gezondheid van hun kind. Een zuigeling is extra kwetsbaar voor tabaksrook. Om het stopproces ook na de zwangerschap goed voort te zetten is het daarom belangrijk dat overdracht naar de kraamzorg, JGZ en eventueel kinderarts plaatsvindt.

Wat houdt het in?

Als de zwangere vrouw op advies of onder begeleiding van de verloskundige heeft geprobeerd om te stoppen met roken, kan de kraamverzorgende , JGZ-professional of eventueel kinderarts dit traject vervolgen en de vrouw verder ondersteunen in het stopproces. Een goede overdracht naar de kraamzorg, kinderarts en JGZ is daarvoor van belang.

Wat draag je over naar kraamzorg, kinderarts en JGZ?

  • Draag de rookstatus én de rookgeschiedenis over.
  • Geef niet alleen door óf iemand rookt, maar ook welke stappen er door de verloskundige of gynaecoloog tijdens de zwangerschap al zijn genomen.
Overdracht rookstatus gebeurt niet structureel
Uit de monitor Rookvrije Start blijkt dat de rookstatus door de meeste zorgverleners uitgevraagd en geregistreerd wordt. De rookstatus wordt echter nog weinig overgedragen door verloskundigen en gynaecologen naar kraamzorg en JGZ. Vermoedelijk vraagt de kraamzorg en de JGZ de rookstatus opnieuw uit tijdens de intake. Kraamzorg en JGZ spelen een belangrijke rol in terugvalpreventie. Het is belangrijk dat zij zowel op de hoogte zijn van het huidige rookgedrag als het proces voor en tijdens de zwangerschap. Draag daarom niet alleen de huidige rookstatus over, maar vertel ook wat de geschiedenis is en welke stappen er genomen zijn. Zo hoeft de rookstatus ook niet steeds opnieuw uitgevraagd te worden.

Tips!

  • Zijn er binnen jouw VSV afspraken over de overdracht van stoppen-met-roken zorg tussen de verschillende beroepsgroepen in de keten? Je kunt dit bespreken binnen je VSV.  
  • Beschikt jouw VSV over een ketenbreed digitaal dossier? Zoek anders naar een oplossing om de rookstatus en -geschiedenis toch in de keten te kunnen overdragen.