Verwijzen – Rookvrije Ouders, huisarts/POH of rookstoppoli

Er zijn verschillende stoppen-met-roken interventies waarnaar je kunt verwijzen. Bijvoorbeeld telefonische coaching of persoonlijke begeleiding door de huisarts of praktijkondersteuner (POH).

Wat houdt het in?

Zijn er binnen jouw VSV afspraken over verwijzen voor begeleiding bij stoppen met roken?

  • Zorg dat je weet naar wie je (aanstaande) ouders die roken kunt verwijzen en wat die begeleiding inhoudt.
  • Zorg zoveel mogelijk voor ‘warme overdracht’ waarbij je als zorgverlener zelf de vrouw aanmeldt, en de coach vervolgens contact opneemt met de vrouw (zie stap ‘warme overdracht’).
  • Maak afspraken met de stoppen-met-roken begeleider over een terugkoppeling. Na doorverwijzen is het belangrijk om het proces te volgen zodat je haar kunt ondersteunen bij rookvrij blijven.

Rookvrije Ouders
Rookvrije Ouders is een programma voor telefonische stoppen-met-roken coaching voor (aanstaande) ouders. De telefonische coaching is gebaseerd op motiverende gespreksvoering en bestaat uit minimaal 6 telefoongesprekken met de (aanstaande) ouder. Tijdens een consult met een (aanstaande) ouder kun je samen het online formulier invullen. De stoppen-met-roken coach neemt vervolgens zelf contact op met de vrouw of partner voor een vrijblijvende kennismaking. Deze ‘warme overdracht’ vergroot de kans op succesvol stoppen met roken. Zorg ervoor dat je beschikt over de materialen van Rookvrije Ouders. Je vindt deze onderaan deze pagina.

Huisarts/POH/rookstoppoli
Er zijn huisartsen en praktijkondersteuners die vrouwen kunnen begeleiden bij het stoppen met roken. Zij kunnen ook nicotinevervangende middelen voorschrijven. Echter, niet alle praktijken bieden dit aan of hebben ervaring met zwangere vrouwen die roken. In sommige ziekenhuizen zijn er ook rookstoppoli’s waarnaar je kan verwijzen.

Ander aanbod
Soms worden er vanuit de thuiszorg/GGD/verslavingszorg stoppen-met-roken (groeps)trainingen georganiseerd. Overige gekwalificeerde stoppen-met-roken begeleiders zijn te vinden op www.ikstopnu.nl/hulp-in-de-buurt.

Vergoedingen
Sinds januari 2020 wordt de stoppen-met-roken zorg door zorgverzekeraars vanuit de basisverzekering vergoed met vrijstelling van het eigen risico. Er zijn wel voorwaarden voor de vergoeding. Zie daarvoor de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars vergoeden alleen een behandeling bij een erkende coach. Men mag één keer per kalenderjaar een vergoeding aanvragen. Nicotinevervangers en medicijnen op recept worden alleen vergoed i.c.m. begeleiding. Deze middelen worden maximaal drie maanden vergoed.

Tips!

  • Is Rookvrije Ouders niet bekend in jouw VSV? Beschik je niet over de materialen? Vraag je werkgroep ernaar.

Materialen

documenten
Verwijskaartje Rookvrije Ouders
Dit kaartje kan je als zorgprofessional meegeven aan een zwangere vrouw, partner of (wens)ouder nadat je hem/haar hebt aangemeld voor of geïnform...
Bekijk
documenten
Informatiekaart Rookvrije Ouders voor zorgprofessionals
Deze kaart biedt zorgprofessionals meer informatie over de telefonische stoppen-met-roken coaching Rookvrije Ouders. Hoe werkt de coaching? Hoe m...
Bekijk