Verwijzen – Verslavingsarts

Is er sprake van multiproblematiek zoals schulden of geweld? Zijn er aanwijzingen voor comorbiditeit zoals een angststoornis of depressie? Of spelen er andere verslavingen mee? Dan is het advies om te verwijzen naar een verslavingsarts.

Wat houdt het in?

Als er complicerende factoren zijn, dan heeft de zwangere vrouw mogelijk onvoldoende baat bij de standaard stoppen-met-roken interventies. Beschikt jouw VSV of JGZ-organisatie over de mogelijkheden om te verwijzen naar de verslavingszorg? Motiveer haar dan voor een verwijzing naar een verslavingsarts. Zijn deze mogelijkheden er niet? Kaart dit aan bij de werkgroep zodat zij dit kunnen oppakken. Verwijs de vrouw dan naar Rookvrije Ouders, de huisarts/POH of een rookstoppoli.

Bekijk het filmpje waarin verslavingsarts Robert van de Graaf vertelt over de begeleiding die de verslavingszorg biedt aan rokende zwangeren, stellen of ouders met jongere kinderen.

Filmpje: in gesprek met verslavingsarts
Voorbeeld hoe je een verwijzing voor verslavingszorg kunt aankaarten
(Laat aansluiten bij wat de vrouw heeft verteld)
“Je rookt en je wilt graag stoppen, maar jouw situatie is erg ingewikkeld, en je vertrouwen dat het kan lukken is niet zo groot. Ik bied je een coach aan van verslavingszorg. Deze coach kijkt samen met jou welke hulp je nodig hebt, niet alleen om te stoppen met roken maar ook wat je verder nodig hebt. Vind je het goed dat ik je aanmeld en de coach jou belt?”

“Blijf ook bij multiproblematiek aandacht besteden aan stoppen met roken. Bij multiproblematiek komt stoppen met roken vaker lager in de prioriteitenlijst. Toch is het belangrijk om de vicieuze cirkels te helpen doorbreken. Een doorbraak op stoppen met roken kan zorgen voor een doorbraak op andere terreinen.”

Marieke Helmus, verslavingsarts

Vergoeding
Begeleiding door de verslavingszorg wordt niet overal vergoed. In Noord Nederland (VNN) loopt een pilot van drie jaar waarbij de behandeling wel vergoed wordt door zorgverzekeraar Menzis. VSV’s geven aan dat de begeleiding door de verslavingszorg soms wel vergoed wordt wanneer de vrouw wordt verwezen als ‘kwetsbare zwangere’.

Materialen

websites
Rookvrije Ouders
De telefonische coaching Rookvrije Ouders biedt ouders effectieve hulp bij het stoppen met roken. De coaches van Rookvrije Ouders hebben tevens e...
Bekijk