Follow-up

Tijdens de intake is met de ouder gesproken over stoppen met roken, rookvrij blijven en/of rookvrij opgroeien. Dit is een proces waarin je de ouder blijft ondersteunen. Zeker als een ouder nog rookt of is gestopt met roken, is het belangrijk om hier in vervolgconsulten op terug te blijven komen en na te gaan of er extra ondersteuning nodig is.

Wat houdt het in?

Follow-up vindt plaats tijdens volgende contactmomenten. Hierbij breng je opnieuw de rookstatus in kaart en bespreek je hoe het stoppen met roken of het rookvrij blijven gaat. Ook wanneer je een ouder hebt doorverwezen, is het heel belangrijk om dit follow-up gesprek te voeren. Zo blijf je zicht houden op dit proces: is de ouder gestart met de begeleiding en hoe gaat het? En je kunt de ouder ondersteunen bij het rookvrij blijven.

Is de ouder niet gestopt?

 • Zolang een ouder nog rookt, is het belangrijk om opnieuw in gesprek te gaan over stoppen met roken. Mogelijk staat de ouder op een later moment wel open voor stoppen. Ga daarom door naar de stap ‘motivatie verhogen’.
 • Is de ouder geminderd? Geef dan een compliment. Vertel dat een ouder met begeleiding en NVM meer kans heeft om ook van de laatste sigaretten af te komen.
 • Blijf in volgende contactmomenten herhaaldelijk follow-up bieden om de ouder te ondersteunen in het stopproces, ook na verwijzing voor intensieve begeleiding.

Is de ouder gestopt?

 • Geef een compliment voor het rookvrij zijn en ga verder met de stap ‘terugvalpreventiegesprek’.
 • Zorg dat je herhaaldelijk in volgende contactmomenten het terugvalpreventiegesprek blijft voeren, zodat je de ouder ondersteuning kunt blijven bieden bij het rookvrij blijven. Je kunt met de ouder bespreken hoe vaak hij/zij deze ondersteuning wil hebben.

Heeft de ouder een uitglijder gehad?

 • Een ouder heeft een uitglijder gehad als hij/zij is gestopt met roken, maar kortgeleden (bij uitzondering) een keer een sigaret heeft gerookt. De ouder is dan nog steeds rookvrij. Geef een compliment voor het rookvrij zijn en ga verder met de stap ‘terugvalpreventiegesprek’.
 • Zorg dat je herhaaldelijk in volgende contactmomenten het terugvalpreventiegesprek blijft voeren, zodat je de ouder ondersteuning kunt blijven bieden bij het rookvrij blijven. Je kunt met de ouder bespreken hoe vaak hij/zij deze ondersteuning wil hebben.

Is de ouder gestopt geweest, maar weer gaan roken?

 • Dan is er sprake van terugval. Bekrachtig het positieve gedrag door een compliment te geven voor bijvoorbeeld het aantal dagen dat het stoppen wél is gelukt.
 • Ga verder met de stap ‘Motivatie verhogen’ om de ouder te motiveren nog eens een stoppoging te doen. Vraag de ouder wat moeilijke momenten zijn (geweest) en bespreek hoe hij/zij hier een volgende keer mee om kan gaan. Geef een stopadvies als de ouder is teruggevallen: Je hebt het goed gedaan, want je hebt het drie dagen volgehouden. Maar je had te veel last van ontwenningsverschijnselen. Ik adviseer je weer een stoppoging te doen en dan met hulp van een coach. Met nicotinevervangende middelen heb je een grotere kans dat het lukt.
 • Blijf in volgende contactmomenten herhaaldelijk follow-up bieden om de ouder te ondersteunen in het stopproces, ook na doorverwijzing voor intensieve begeleiding.
Terugval
Een terugval komt vaker voor en kan worden gezien als onderdeel van het proces. Het beste is de draad weer op te pakken. Motiveer de ouder door hem/haar te complimenteren met de dagen dat het wel gelukt is om te stoppen en biedt (extra) ondersteuning om alsnog te stoppen.

Tips!

 • In de e-learning Rookvrije Start en de training Rookvrije Start leer je hoe je een follow-up gesprek kunt voeren.
 • Vraag stoppen-met-roken begeleiders om een terugkoppeling. Zo kan je de ouder blijven ondersteunen bij het rookvrij blijven (indien hij/zij gestopt is) of opnieuw motiveren voor een stoppoging wanneer hij/zij niet gestart is. Bij de telefonische coaching van Rookvrije Ouders is dit geregeld bij de aanmelding.
 • Zorg voor een goede overdracht van rookstatus en rookgeschiedenis in de keten (zie stap ‘overdracht’). Zo kunnen zorgverleners in de keten ook blijven ondersteunen in dit proces.
 • Is de ouder gestopt of nog steeds rookvrij? Deel je successen bij stoppen-met-roken begeleiding met je collega’s. Dit werkt motiverend.

Materialen

websites
E-learning Rookvrije Start
Deze multidisciplinaire e-learning is een initiatief van de Taskforce en is bedoeld voor alle zorgverleners die gesprekken voeren met (aanstaande...
Bekijk
websites
E-learning Begrijpelijk communiceren
De e-learning Begrijpelijk communiceren borduurt voort op de opgedane kennis uit de e-learning Rookvrije Start. In de nieuwe e-learning staat beg...
Bekijk
websites
Training Rookvrije Start
In de training Rookvrije Start staat het oefenen met motiverende gesprekken over stoppen met roken en rookvrij blijven centraal. De training best...
Bekijk