Ondersteuning nodig

Je bespreekt tijdens het terugvalpreventiegesprek of de ouder extra ondersteuning nodig heeft om rookvrij te blijven. De ouder geeft aan extra ondersteuning te willen.

Bespreek de mogelijkheden voor begeleiding, zodat je de ouder kan verwijzen voor begeleiding bij het rookvrij blijven. Zie hiervoor de volgende stap ‘Verwijzen’.