Geen ondersteuning nodig

Je bespreekt tijdens het terugvalpreventiegesprek of de ouder extra ondersteuning nodig heeft om rookvrij te blijven. De ouder geeft aan geen extra ondersteuning te willen.

Mocht de ouder op een later moment toch nog ondersteuning willen, dan is het belangrijk dat de ouder weet bij wie hij/zij daarvoor terecht kan. Bied daarom aan dat de ouder bij jou terecht kan als hij/zij het moeilijk heeft of toch extra ondersteuning wil.