Gestopt (bv. voor of tijdens zwangerschap)

Je hebt tijdens de intake of het eerste contactmoment met de ouder het rookprofiel in kaart gebracht. De ouder geeft aan dat hij/zij voor of tijdens de zwangerschap, of in de afgelopen 12 maanden, is gestopt met roken.

Om terugval te voorkomen, is het belangrijk om de ouder te ondersteunen bij het rookvrij blijven. Voer met de ouder een terugvalpreventiegesprek. Bespreek het rookvrij blijven, bespreek het belang van rookvrij opgroeien en verwijs door als de ouder ondersteuning nodig heeft.

Registratie
In je dossier noteer je dat de ouder voor of tijdens de zwangerschap, of in de afgelopen 12 maanden, gestopt is met roken. Noteer ook het rookprofiel van de andere ouder en eventueel vervolg hierop. Verder noteer je of er anderen in de omgeving van het kind roken.

Uitglijder
Geeft de ouder aan dat hij/zij is gestopt, maar kortgeleden een keer een sigaret heeft gerookt? Dan noemen we dit een uitglijder. Een uitglijder beschouwen we als een moeilijk moment waarop de ouder bij uitzondering toch een sigaret heeft gerookt. Ook hier zet je in op terugvalpreventie met behulp van het terugvalpreventiegesprek.