Overdracht

Het blijft belangrijk dat een ouder niet (weer) rookt. Zowel voor de eigen gezondheid als voor de gezondheid van het kind. Een goede overdracht in de keten is daarom belangrijk. Zo kan de ondersteuning aan een ouder die rookt of gestopt is met roken na de overdracht voortgezet worden.

Wat houdt het in?

Als de ouder op advies of onder begeleiding van jou heeft geprobeerd om te stoppen met roken of rookvrij te blijven, kan de huisarts, kinderarts of een collega JGZ-professional dit traject vervolgen en de ouder verder blijven ondersteunen in het rookvrij blijven. Een goede overdracht naar de huisarts, kinderarts en/of andere JGZ-organisatie is daarvoor van belang.

Wat draag je over naar de huisarts, kinderarts en/of andere JGZ-organisatie?

  • Draag de rookstatus én de rookgeschiedenis over.
  • Geef niet alleen door óf iemand rookt, maar ook welke stappen er door de jeugdverpleegkundige of jeugdarts al zijn genomen.

Tips!

  • Zijn er vanuit jouw organisatie afspraken over de overdracht van stoppen-met-roken zorg tussen de verschillende beroepsgroepen in de keten? Je kunt dit bespreken binnen je organisatie of het VSV in de regio.
  • Voor een goede overdracht in de keten is het handig om registratiegegevens te gebruiken. Zoek daarom naar mogelijkheden om de rookstatus en -geschiedenis in de keten te kunnen overdragen. Bijvoorbeeld door dit op te nemen in een overdrachtsformulier.
Overdracht binnen de gehele keten
Om ouders te blijven ondersteunen bij het rookvrij worden en blijven zijn samenwerkingsafspraken met ketenpartners van belang. Het is daarom aan te raden om als JGZ-organisatie aansluiting te zoeken bij het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) in de regio. Zo kan je niet alleen de overdracht vanuit de JGZ naar de tweede lijn organiseren, maar er ook voor zorgen dat je als JGZ zelf de gegevens over het rookgedrag overgedragen krijgt vanuit de verloskundige zorg en de kraamzorg. Zo hoeft de volgende zorgverlener in de keten niet opnieuw te beginnen met het uitvragen van het rookprofiel, maar kan hij/zij de zorg wel goed voortzetten. Bekijk hoe je dit kan doen in het onderdeel ‘Netwerksamenwerking’.