Registratie

Om ervoor te zorgen dat je het onderwerp stoppen met roken standaard met iedere ouder bespreekt en herhaaldelijk aan de orde stelt bij de ouders die het nodig hebben, is het belangrijk om je bevindingen te noteren in het digitaal dossier. Jij en je collega’s hebben dan een goed overzicht van het (vroegere) rookprofiel en van de afspraken die er gemaakt zijn. Registreer daarom na de intake de gegevens van het rookprofiel.

Wat houdt het in?

Noteer in het digitaal dossier:

  • De gegevens van het rookprofiel
  • Of er voorlichting en adviezen zijn gegeven over (stoppen met) roken
  • Naar wie de ouder verwezen is voor hulp bij stoppen met roken

Tips!

  • Op dit moment is het rookgedrag van ouders (en omgeving) geen standaardvraag in het Digitaal Dossier JGZ. Er kan slechts genoteerd worden of kinderen meeroken (in huis). Zoek naar mogelijkheden om het rookgedrag van ouders en andere belangrijke personen uit de omgeving alsnog te kunnen registreren, en maak hier in de organisatie gezamenlijke afspraken over.