Registratie

Het is belangrijk om de follow-up goed te registeren in het digitaal dossier, zodat jij (en collega’s) tijdens volgende contactmomenten overzicht houden van het (vroegere) rookprofiel en van de afspraken die er gemaakt zijn. Zo kan je het onderwerp stoppen met roken herhaaldelijk aan de orde stellen bij de ouders die het nodig hebben. Ook is dit van belang voor overdracht in de keten. Registreer daarom na de follow-up de gegevens van het rookprofiel.

Wat houdt het in?

Noteer in het digitaal dossier:

  • De gegevens van het rookprofiel
  • Of er voorlichting en adviezen zijn gegeven over (stoppen met) roken
  • Naar wie de ouder verwezen is voor hulp bij stoppen met roken

Tips!

  • Op dit moment is het rookgedrag van ouders (en omgeving) geen standaardvraag in het Digitaal Dossier JGZ. Er kan slechts genoteerd worden of kinderen meeroken (in huis). Zoek naar mogelijkheden om het rookgedrag van ouders en andere belangrijke personen uit de omgeving alsnog te kunnen registreren, en maak hier in de organisatie gezamenlijke afspraken over.