Uitvragen rookprofiel

Bijna een kwart van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd rookt. 8% van alle vrouwen rookt op enig moment in de zwangerschap. Van de vrouwen die tijdens de zwangerschap gestopt zijn met roken valt 35% terug. Na de zwangerschap rookt ruim één op de vijf partners van de vrouw, zo blijkt uit de Monitor Middelengebruik en Zwangerschap. Er zijn meer dan 1 miljoen ouders die roken, met thuiswonende kinderen. Om ouders goed te kunnen begeleiden bij stoppen met roken en rookvrij blijven, vraag je het rookprofiel uit.

Wat houdt het in?

Bij de intake of het eerste contactmoment met de ouder vraag je of de ouder rookt en of er andere mensen in de omgeving van het kind roken.

Rookt de ouder?

  • Motiveer de ouder om te stoppen met roken en verwijs door indien nodig.

Rookt de ouder niet?

  • Vraag dan of de ouder het afgelopen jaar gerookt heeft. Bij een intake na de bevalling, vraag je specifiek naar het rookgedrag in de 6 maanden voorafgaand aan de zwangerschap en tijdens de zwangerschap. Is de ouder in deze periode gestopt? Bied dan ondersteuning bij het rookvrij blijven. Dit is belangrijk om terugval te voorkomen.

Wordt er in de omgeving van het kind gerookt?

  • Vraag ook naar het rookgedrag van anderen in de omgeving van het kind. Bijvoorbeeld de andere ouder, de oppas, opa of oma. Bespreek met de ouder ook altijd het belang van rookvrij opgroeien.
Vragen rookprofiel
• Rook je weleens?
• Heb je in de afgelopen 12 maanden gerookt?
• Ben je in de afgelopen 12 maanden gestopt met roken?
• Heb je voor of tijdens de zwangerschap gerookt?
• Ben je voor of tijdens de zwangerschap gestopt met roken?
• Rookt je partner? Zo ja, hoeveel rookt je partner per dag?
• Roken er andere mensen in de omgeving van het kind?

Tips!

  • Wanneer je een gesprek aangaat over roken, kun je om toestemming vragen om dit ter sprake te brengen. Vraag het met respect en empathie: “Ik wil het graag met je over roken hebben, vind je dat goed?”
Bespreek stoppen met roken met alle ouders
Ook kinderen van ouders die zelf niet roken kunnen blootgesteld worden aan schadelijke tabaksrook, bijvoorbeeld wanneer grootouders die roken oppassen. Bespreek het onderwerp niet alleen met ouders van jonge kinderen, maar ook met ouders van oudere kinderen. We zien namelijk dat er vaker in huis gerookt wordt in gezinnen met oudere kinderen. Meeroken is schadelijk voor zowel jonge als oudere kinderen. Stoppen met roken blijft dus een aandachtspunt.
Overdracht rookstatus naar kraamzorg en JGZ gebeurt niet structureel
Uit de monitor Rookvrije Start blijkt dat de rookstatus door de meeste zorgverleners uitgevraagd en geregistreerd wordt. De rookstatus wordt echter nog weinig overgedragen door verloskundigen en gynaecologen naar kraamzorg en JGZ. Het helpt als je van tevoren weet of de ouders voor of tijdens de zwangerschap zijn gestopt, en welke stappen er genomen zijn. Je kunt daar dan gelijk op inhaken. Je hoeft dan de rookstatus niet steeds opnieuw uit te vragen. Maak hierover afspraken met zorgverleners in de keten of kaart dit aan bij beleidsmakers binnen jouw organisatie.

Materialen

documenten
Bureaukaart Rookvrij Opgroeien
Deze bureaukaart helpt u om het gesprek aan te gaan met ouders over stoppen met roken. Naast informatie over de risico’s van meeroken voor kinder...
Bekijk
documenten
Monitor Middelengebruik en Zwangerschap 2021
In deze factsheet presenteren we de meest recente cijfers over het middelengebruik van vrouwen en partners vóór, tijdens en na de zwangerschap in...
Bekijk