Rookt

Je hebt tijdens een volgend contactmoment geïnformeerd naar de voortgang van het stoppen met roken of rookvrij blijven. De ouder geeft aan dat hij/zij nog rookt of weer is begonnen met roken.

  • Rookt een ouder nog evenveel als voorheen? Zet dan in op het verhogen van de motivatie om toch te stoppen met roken.
  • Als een ouder mindert met roken is dit een teken dat hij/zij gemotiveerd is om te stoppen, maar dat dit nog niet lukt. Je hoeft dan niet meer in te zetten op het verhogen van de motivatie. Het is dan belangrijker om de ouder het vertrouwen te geven dat het hem/haar lukt om (helemaal) te stoppen.
  • Is de ouder weer begonnen met roken? Dan is er sprake van een terugval. Dit kan worden gezien als onderdeel van het proces. Het beste is om de draad weer op te pakken. Het is belangrijk om de ouder te motiveren om het rookvrij blijven voort te zetten, valkuilen te bespreken en te zorgen voorde juiste ondersteuning hierbij.

Geef in alle gevallen een compliment voor wat goed is gegaan, vraag hoe het stoppen of minderen is gegaan en wat hierbij goed ging, en vertel over mogelijke begeleiding. Volg hiervoor de stappen ‘Motivatie verhogen’ en ‘Verwijzen’.

Registratie
In je dossier noteer je dat de ouder nog rookt of weer is begonnen met roken (en hoeveel sigaretten hij/zij rookt). Daarna ga je verder met de stap ‘Motivatie verhogen’.

Buiten roken is niet genoeg
Ook als een ouder alleen maar buiten rookt, kan er derdehands rook mee het huis in komen. Dit zijn de stoffen die tijdens het roken neerdalen in de omgeving en achterblijven in de kleding, haren en op de huid. Deze deeltjes neemt de ouder weer mee naar binnen, waarna het bij het kind terecht kan komen. Voorheen werden ouders geadviseerd om buiten te roken, maar inmiddels weten we dat buiten roken niet voldoende helpt om het kind te beschermen. Het advies aan ouders is nu dan ook om helemaal te stoppen met roken.
Minderen
Als men minder rookt, blijft het lichaam om nicotine vragen. Daarnaast zorgt minder roken ervoor dat men de rook dieper inademt. De gevaarlijke stoffen gaan daardoor dieper in de longen. Minder roken is voor veel ouders op termijn niet vol te houden. Langzaam gaan ze meer roken en vallen terug in het oude patroon. Daarnaast maakt de ouder het zichzelf erg moeilijk als hij/zij mindert. Bij elke sigaret moet de ouder beslissen of hij/zij deze wel of niet gaat roken. Wanneer de ouder stopt, hoeft hij/zij maar een keer die beslissing te nemen.