Verwijzen

Roken is een verslaving. De kans op succesvol stoppen wordt groter als je de ouder verwijst naar begeleiding bij het stoppen-met-roken.

Wat houdt het in?

 • Bespreek het belang om het kind rookvrij te laten opgroeien, zoals de gezondheidsrisico’s van blootstelling aan tweedehands en derdehands rook.
 • Geef een stopadvies en verwijs de ouder door voor begeleiding bij stoppen met roken.

Bespreek het belang van rookvrij opgroeien
Geef (extra) informatie over de risico’s van tweedehands en derdehands rook:

 • Ik wil je graag nog iets vertellen over meeroken en derdehands rook. Vind je dat goed?
 • Het is voor kinderen niet gezond om rook in te ademen. Je kind kan dan moeite krijgen met ademen, of slechter gaan horen. Ook als je buiten rookt, komen gifstoffen uit de rook in jouw haren, de huid en in de kleding. Als je naar binnen gaat, dan ademt het kind die gifstoffen ook in.

Je kunt hierbij ook ingaan op risico’s van roken als de moeder borstvoeding wil gaan geven. Benadruk hierbij wel dat borstvoeding zoveel voordelen heeft dat dit het beste is voor het kind, ook als ze rookt.

Geef hierna ook een stopadvies: Ik adviseer je om te stoppen met roken. Door niet te roken (ook niet buiten), voorkom je dat je kind meerookt.
Uit onderzoek blijkt dat een stopadvies van zorgverleners effectief is. Geef de ouder(s) ook de folder Rookvrij Opgroeien mee. Je kunt daarnaast de animatie over derdehands rook laten zien of opsturen.

Tweedehands en derdehands rook
‘Meeroken’ is het inademen van tabaksrook uit de omgeving door niet-rokers. Meerokende kinderen hebben meer kans op wiegendood, luchtwegklachten en verminderde longfunctie, astma en andere lage luchtwegziekten en oorontsteking. Derdehands rook zijn de giftige stoffen uit rook die achterblijven in bijvoorbeeld haren, kleding en huid. Kinderen krijgen deze stoffen binnen door inademen, aanraken en inslikken. Ook als de ouder altijd buiten rookt, kan het kind dus giftige stoffen binnenkrijgen.

Borstvoeding en roken
Nicotine wordt via de moedermelk aan de baby gegeven. Het advies is daarom stoppen met roken. Rookt de moeder en lukt het haar echt niet om rookvrij te blijven? Dan luidt het advies: rook zo min mogelijk en in elk geval niet waar het kind bij is. Rook ook niet vlak voor of tijdens het voeden. Het is beter om minstens twee uur voor de voeding niet te roken. Het nicotinegehalte is dan op het laagste niveau en de toeschietreflex lijkt dan voldoende te functioneren. Borstvoeding heeft zoveel voordelen dat dit het beste is voor het kind.

Over de animatie derdehands rook
“Ik heb het filmpje op het consultatiebureau aan ouders laten zien. Het kost een paar minuten maar is heel waardevol. Het was een aanleiding om met de vader te praten over de stappen die hij wil zetten om te stoppen met roken.”

Jeugdverpleegkundige

Verwijs door
Zorgverleners geven aan niet altijd te weten naar wie ze kunnen verwijzen. Het is echter heel belangrijk om goed op de hoogte zijn van het ondersteuningsaanbod. En om goed aan te sluiten bij de voorkeuren van de ouder. Zorg dat je de drempel voor de ouder zo laag mogelijk maakt, zodat de kans groter wordt dat hij/zij daadwerkelijk start met de begeleiding.

 • Verwijzen gaat in overleg met de ouder. Vraag naar zijn/haar voorkeuren en behoeftes: Het goede nieuws is: je hoeft het niet alleen te doen. Er zijn verschillende manieren om je hierbij te steunen. Hoe zou je dat vinden?
 • Zorg dat je weet naar wie je kunt verwijzen en wat die begeleiding inhoudt (zie ook de roze button ‘Verwijzen’).
 • Neem als het kan zelf contact op met de begeleider. Dit wordt een ‘warme verwijzing’ genoemd. Het vergroot de kans dat de ouder daadwerkelijk start met de begeleiding. Wij werken met de coaches van Rookvrije Ouders. Mag ik jouw telefoonnummer doorgeven? Dan kan een coach je bellen en meer vertellen over de begeleiding.

“Ik merk in mijn gesprekken met ouders hoe belangrijk een warme verwijzing is. Zodra een stoppen-met-roken coach zelf de ouder belt, is de kans echt groter dat de ouder aan de begeleiding gaat deelnemen”

Ellen van der Linden, jeugdarts

Tips!

 • Zorg dat je bekend bent met de risico’s van tweedehands en derdehands rook voor het (pasgeboren) kind, zodat je de ouder(s) hierover goed kunt informeren. Ditzelfde geldt voor de risico’s van roken als er borstvoeding gegeven wordt. In de e-learning Rookvrije Start leer je meer hierover. Ook lees je hierover meer in de infographic meeroken en in de infographic derdehands rook.
 • Zorg ervoor dat je beschikt over materialen over rookvrij opgroeien om te laten zien of uit te delen aan de ouder(s) (zie materialen onderaan deze pagina). Bijvoorbeeld de animatie over derdehands rook voor ouders.
 • Bekijk het filmpje over derdehands rook voor professionals. Hierin wordt uitgelegd wat derdehands rook is en waarom het zo belangrijk is om dit met de ouders bespreekbaar te maken.
 • Verdiep je in de verwijsmogelijkheid die je hebt. Wat houdt de begeleiding in? Hoe steunen de coaches de ouders die roken? Wat bieden zij wat jij niet kan bieden? Deze informatie heb je nodig voor succesvolle motivatie voor verwijzing.
 • Zorg dat je middels warme verwijzing kunt verwijzen. Dat kan standaard via Rookvrije Ouders, of door samenwerkingsafspraken te maken met de huisartsen en verslavingsartsen in de regio.

Materialen

documenten
Folder Rookvrij opgroeien
Deze folder bevat informatie voor ouders met kinderen van 0-12 jaar. Ouders lezen over de gevolgen van meeroken voor kinderen en hoe ze kunnen vo...
Bekijk
videos
Animatie Rookvrije Ouders (voor ouders)
De animatie Rookvrije Ouders laat zien wat derdehands rook is en verwijst ouders naar effectieve hulp bij stoppen met roken. Het filmpje kan w...
Bekijk
videos
Animatie derdehands rook (voor zorgprofessional)
In de animatie derdehands roken voor zorgprofessionals zie je waarom het belangrijk is om met ouders te praten over derdehands rook én waarom het...
Bekijk
websites
Rookvrije Ouders
De telefonische coaching Rookvrije Ouders biedt ouders effectieve hulp bij het stoppen met roken. De coaches van Rookvrije Ouders hebben tevens e...
Bekijk