Verwijzen – Rookvrije Ouders, huisarts/POH of verslavingszorg

Er zijn verschillende stoppen-met-roken interventies waarnaar je kunt verwijzen. Bijvoorbeeld telefonische coaching of persoonlijke begeleiding door de huisarts of praktijkondersteuner (POH).

Wat houdt het in?

Zijn er binnen jouw organisatie afspraken over verwijzen voor begeleiding bij stoppen met roken?

  • Zorg dat je weet naar wie je een ouder die rookt kunt verwijzen en wat die begeleiding inhoudt.
  • Zorg zoveel mogelijk voor ‘warme verwijzing’ waarbij je als zorgverlener zelf de ouder aanmeldt, en de coach vervolgens contact opneemt met de ouder.
  • Maak afspraken met de stoppen-met-roken begeleider over een terugkoppeling. Na verwijzen is het belangrijk om het proces te volgen zodat je de ouder kunt ondersteunen bij rookvrij blijven.

Intensieve ondersteuning betekent stoppen-met-roken ondersteuning bestaande uit minimaal 4 consulten van 10 minuten. De basis voor gedragsmatige ondersteuning zijn de principes van Motiverende Gespreksvoering. In de praktijk wordt deze ondersteuning geboden door gespecialiseerde stoppen-met-roken coaches (zoals Rookvrije Ouders), huisartsen/praktijkondersteuners en verslavingsartsen. Deze stoppen-met-roken coaches kunnen ook nicotinevervangende middelen (NVM) voorschrijven.

Rookvrije Ouders
Rookvrije Ouders is een programma voor telefonische stoppen-met-roken coaching voor wensouders, zwangere vrouwen, hun partners en ouders. De telefonische coaching is gebaseerd op motiverende gespreksvoering en bestaat uit minimaal 6 telefoongesprekken met de ouder. Tijdens een consult met een ouder kun je samen snel en makkelijk het online formulier invullen via de website. De stoppen-met-roken coach neemt vervolgens zelf contact op met de ouder voor een vrijblijvende kennismaking. Deze ‘warme verwijzing’ vergroot de kans op succesvol stoppen met roken. Zorg ervoor dat je beschikt over de materialen van Rookvrije Ouders. Je vindt deze onderaan deze pagina.

“Ik vind het fijn om een bijdrage te kunnen leveren aan een rookvrije toekomst voor het kind en de ouders. Ouders zien er soms tegenop om te starten. Het is niet het juiste moment, ze ervaren stress, of hun kind is ziek etc. Eenmaal gestart merken ze toch het positieve effect van rookvrij zijn voor zichzelf en het kind. Het is altijd maatwerk en soms moet je als coach een extra stap zetten door vaker te bellen en contact te houden. De lange adem zeg maar. Bewustwording en aandacht spelen daarbij een belangrijke rol. Samen komen we een heel eind.”

Stoppen-met-roken coach van Rookvrije Ouders

Huisarts/POH/rookstoppoli
Er zijn huisartsen en praktijkondersteuners die ouders kunnen begeleiden bij het stoppen met roken. Echter, niet alle praktijken bieden dit aan of hebben ervaring met het begeleiden van ouders die roken. In sommige ziekenhuizen zijn er ook rookstoppoli’s waarnaar je kan verwijzen.

Verslavingszorg
Als er sprake van multiproblematiek (bijvoorbeeld schulden, geweld, angststoornis, depressie of een andere verslaving), dan heeft de ouder mogelijk onvoldoende baat bij de standaard stoppen-met-roken interventies. Beschikt jouw organisatie over de mogelijkheden om te verwijzen naar de verslavingszorg? Motiveer de ouder dan voor een verwijzing naar een verslavingsarts. Op de website van Verslavingskunde Nederland vind je instellingen met wie je contact kunt opnemen voor verwijzing.

Bekijk het filmpje waarin verslavingsarts Robert van de Graaf vertelt over de begeleiding die de verslavingszorg biedt aan rokende zwangeren, stellen of ouders met jongere kinderen.

Filmpje: in gesprek met verslavingsarts

“Blijf ook bij multiproblematiek aandacht besteden aan stoppen met roken. Bij multiproblematiek komt stoppen met roken vaker lager in de prioriteitenlijst. Toch is het belangrijk om de vicieuze cirkels te helpen doorbreken. Een doorbraak op stoppen met roken kan zorgen voor een doorbraak op andere terreinen.”

Marieke Helmus, verslavingsarts

Ander aanbod
Soms worden er vanuit de thuiszorg/GGD/verslavingszorg stoppen-met-roken (groeps)trainingen georganiseerd. Overige gekwalificeerde stoppen-met-roken begeleiders zijn te vinden op www.ikstopnu.nl/hulp-in-de-buurt.

Vergoedingen
Sinds januari 2020 wordt de stoppen-met-roken zorg door zorgverzekeraars vanuit de basisverzekering vergoed met vrijstelling van het eigen risico. Er zijn wel voorwaarden voor de vergoeding. Zie daarvoor de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars vergoeden alleen een behandeling bij een erkende coach. Men mag één keer per kalenderjaar een vergoeding aanvragen. Nicotinevervangers en medicijnen op recept worden alleen vergoed i.c.m. begeleiding. Deze middelen worden maximaal drie maanden vergoed.

Tips!

  • Wil Rookvrije Ouders onder de aandacht brengen in jouw organisatie? Beschik je niet over de materialen? Bespreek dit met jouw team of het management, om ervoor te zorgen dat ook collega’s de materialen ontvangen. Je vindt materialen onderaan deze pagina.
  • Meer weten over Rookvrije Ouders? In de e-learning Rookvrije Ouders leer je wat de telefonische coaching inhoudt, wie de coaches zijn en hoe je een ouder hiervoor kunt aanmelden.
  • Je kan ouders de instructievideo laten zien om hen te informeren over Rookvrije Ouders.

Materialen

websites
Rookvrije Ouders
De telefonische coaching Rookvrije Ouders biedt ouders effectieve hulp bij het stoppen met roken. De coaches van Rookvrije Ouders hebben tevens e...
Bekijk
websites
E-learning Rookvrije Ouders
In deze e-learning leer je door middel van een casus hoe je (toekomstige) ouders kunt motiveren voor een verwijzing naar Rookvrije Ouders en hoe ...
Bekijk
documenten
Verwijskaartje Rookvrije Ouders
Dit kaartje kan je als zorgprofessional meegeven aan een zwangere vrouw, partner of (wens)ouder nadat je hem/haar hebt aangemeld voor of geïnform...
Bekijk
documenten
Informatiekaart Rookvrije Ouders voor zorgprofessionals
Deze kaart biedt zorgprofessionals meer informatie over de telefonische stoppen-met-roken coaching Rookvrije Ouders. Hoe werkt de coaching? Hoe m...
Bekijk
videos
Introductievideo Rookvrije Ouders
De telefonische coaches van Rookvrije Ouders zijn er om (toekomstige) ouders te helpen bij het stoppen met roken. Bekijk de introductievideo Rook...
Bekijk
documenten
Poster Rookvrije Ouders
Hang deze poster over de telefonische coaching Rookvrije Ouders op in je spreek- of wachtkamer.
Bekijk