Follow-up

Tijdens een eerder consult of de intake heb je de wensouder verwezen voor hulp bij stoppen met roken of samen een stopafspraak gemaakt. Of misschien was de wensouder al gestopt en heb je ondersteuning geboden bij rookvrij blijven. In vervolgconsulten kom je hierop terug en ga je na of er extra ondersteuning nodig is.

Wat houdt het in?

Follow-up vindt plaats tijdens volgende contactmomenten. Hierbij breng je opnieuw de rookstatus in kaart en bespreek je hoe het stoppen met roken of het rookvrij blijven gaat. Ook wanneer je een wensouder hebt verwezen, is het heel belangrijk om dit follow-up gesprek te voeren. Zo blijf je zicht houden op dit proces: is de wensouder gestart met de begeleiding en hoe gaat het? En je kunt de wensouder ondersteunen bij het rookvrij blijven.

Is de wensouder niet gestopt?

 • Zolang een wensouder nog rookt, is het belangrijk om opnieuw in gesprek te gaan over stoppen met roken. Mogelijk staat hij/zij op een later moment wel open voor stoppen. Ga daarom door naar de stap ‘motivatie verhogen’.
 • Is de wensouder geminderd?  Geef dan een compliment. Vertel dat hij/zij met begeleiding en nicotinevervangende middelen meer kans heeft om ook van de laatste sigaretten af te komen.
Voorbeeld follow-up gesprek: geminderd maar niet gestopt
“Wat goed! Hoe doe je dat? Wat doe je als je trek hebt?” Geef een positieve reactie, zonder een vervolgzin met ‘maar’. Ga daarna pas verder: “Het beste is dat je helemaal stopt met roken. Dat is moeilijk. Ik raad je daarom je een coach aan. Mogelijk helpt het als je nicotinevervangers krijgt. Dan kan je helemaal van je verslaving afkomen. Wat vind je daarvan?”

Is de wensouder gestopt?

 • Geef een compliment voor het rookvrij zijn en ga verder met de stap ‘terugvalpreventiegesprek’.

Heeft de wensouder een uitglijder gehad?

 • Een wensouder heeft een uitglijder gehad als hij/zij is gestopt met roken, maar kortgeleden (bij uitzondering) een keer een sigaret heeft gerookt. Hij/zij is dan nog steeds rookvrij. Geef een compliment voor het rookvrij zijn en ga verder met de stap ‘terugvalpreventiegesprek’.

Is de wensouder gestopt geweest, maar weer gaan roken?

 • Dan is er sprake van terugval. Bekrachtig het positieve gedrag door een compliment te geven voor bijvoorbeeld het aantal dagen dat het stoppen wél is gelukt.
 • Ga verder met de stap ‘Motivatie verhogen’ om de wensouder te motiveren nog eens een stoppoging te doen. Vraag de wensouder wat moeilijke momenten zijn (geweest) en bespreek hoe hij/zij hier een volgende keer mee om kan gaan. Geef een stopadvies als de wensouder is teruggevallen: Je hebt het goed gedaan, want je hebt het drie dagen volgehouden. Maar je had te veel last van ontwenningsverschijnselen. Ik adviseer je weer een stoppoging te doen en dan met hulp van een coach. Met nicotinevervangende middelen heb je meer kans dat het lukt.
 • Blijf in volgende contactmomenten herhaaldelijk follow-up bieden om de wensouder te ondersteunen in het stopproces, ook na verwijzing voor intensieve begeleiding.
Voorbeeld follow-up gesprek: hulp gehad, maar het lukt niet
Ga eerst weer positief het gesprek in. Wat ging goed? Hoe lang heb je het volgehouden?” Geef haar een compliment. Ga daarna pas verder: “Het is dus heel moeilijk om helemaal te stoppen. Het is een echte verslaving. Ik bied je een coach aan van verslavingszorg. Deze coach kan het beste helpen als stoppen echt moeilijk is. Vind je het goed dat ik je aanmeld en de coach jou belt?”

Tips!

 • In de e-learning Rookvrije Start en de training Rookvrije Start leer je hoe je een follow-up gesprek kunt voeren.
 • Vraag stoppen-met-roken begeleiders om een terugkoppeling. Zo kan je de wensouder blijven ondersteunen bij het rookvrij blijven of opnieuw motiveren voor een stoppoging wanneer hij/zij niet gestart is. Bij de telefonische coaching van Rookvrije Ouders is dit geregeld bij de aanmelding.
 • Zorg voor een goede overdracht van rookstatus en rookgeschiedenis in de keten (zie stap ‘overdracht’). Zo kunnen zorgverleners in de keten ook blijven ondersteunen in dit proces.
 • Is de wensouder gestopt of nog steeds rookvrij? Deel je successen bij stoppen-met-roken begeleiding met je collega’s. Dit werkt motiverend.