Gestopt/uitglijder

Je hebt tijdens een volgend contactmoment geïnformeerd naar de voortgang van het stoppen met roken of rookvrij blijven. De wensouder geeft aan dat hij/zij (nog steeds) is gestopt.

Tijdens het follow-up gesprek geef je de wensouder een compliment voor zijn/haar succes met het stoppen met roken en het rookvrij blijven. Je vraagt wat moeilijke momenten zijn (geweest) en hoe de wensouder hiermee om kan gaan. Vraag ook of de wensouder extra ondersteuning nodig heeft om rookvrij te blijven en verwijs door als de wensouder daaraan behoefte heeft. Volg hiervoor de stap ‘Terugvalpreventiegesprek’.

Registratie
Heb je het terugvalpreventiegesprek afgerond? Noteer in het dossier dat de wensouder (nog steeds) is gestopt met roken en spreek af dat je er in een volgend consult nog eens op terugkomt.