Motivatie verhogen

Het motiveren van een wensouder om te stoppen met roken blijft een uitdaging. Motiverende Gespreksvoering kan helpen om deze groep beter te bereiken en effectiever te begeleiden of verwijzen.

Wat houdt het in?

Het verhogen van de motivatie is een belangrijke stap bij het begeleiden of verwijzen van wensouders die roken. De onderdelen van deze stap zijn:

 • Vraag naar redenen om te roken
 • Meet de motivatie en het vertrouwen
 • Bespreek het belang van stoppen met roken

Vraag naar redenen om te roken

Vraag de wensouder waarom hij/zij rookt: Wat brengt het roken je? of: Wat ga je missen als je zou stoppen met roken?. Luister goed naar de redenen, vat het samen en bevestig dat je oog hebt voor zijn/haar behoeften (bv. aan ontspanning).

Meet de motivatie en het vertrouwen
Je kunt de motivatie en het vertrouwen meten met behulp van een schaalvraag:

 • Hoe graag wil je stoppen met roken, op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 is ‘helemaal niet’ en 10 is ‘helemaal wel’?
 • Stel dat je stopt met roken. In hoeverre denk je dat het je gaat lukken op een schaal van 0 tot 10?

Vraag vervolgens: Wat maakt dat het een 7 is, en geen 6? Of: Wat kan jou helpen om van de 5 een 6 te maken? Op deze manier lok je ‘verandertaal’ uit. Dit is een belangrijke techniek van Motiverende Gespreksvoering. Om goed over stoppen met roken in gesprek te gaan, is oefenen met Motiverende Gespreksvoering nodig (zie ‘tips’).

Bespreek het belang van stoppen met roken

Geef (extra) informatie over de risico’s van roken bij een zwangerschapswens.

 • Ik begrijp dat je graag zwanger wilt worden. Als je stopt met roken, neemt je kans toe. Vind je het goed dat ik daarover meer uitleg?
 • Als je stopt met roken, wordt je kans op een zwangerschap groter. Zie het stoppen daarom als de eerste behandeling van subfertiliteit.
 • Als je stopt met roken, heb je minder kans op een miskraam en buitenbaarmoederlijke zwangerschap.
 • Als je stopt, heb je minder kans op een kind met aangeboren afwijkingen zoals hartafwijkingen, klompvoet, schisis.

Geef de ouder(s) ook de folder Rookvrij zwanger worden mee.

“De meeste vrouwen en mannen zijn niet op de hoogte van de negatieve effecten van roken op de kans om zwanger te worden, een goede zwangerschap te doorlopen en op het krijgen van een gezond kind. De meesten zijn na het horen van deze effecten gemotiveerd om te stoppen met roken.”
Robbert van Oppenraaij, gynaecoloog
“Als bij mannen de semenanalyse suboptimaal is, zijn ze vaak wel gemotiveerd te stoppen. Is de analyse goed? Dan zien ze regelmatig geen noodzaak om te stoppen. Rookt hun vrouw ook, dan gebruik ik dat als motivatie om samen te stoppen. Rookt alleen de partner, dan gebruik ik de motiverende gespreksvoering. Ik bespreek tweede- en derdehands rook.”
Clasien van der Houwen, gynaecoloog

Tips!

 • Geef ook een expliciet stopadvies: Ik adviseer je om te stoppen met roken. Door niet te roken, heb je meer kans om zwanger te worden en meer kans op een goede zwangerschap en gezond kind. Uit onderzoek blijkt dat een stopadvies van zorgverleners effectief is.
 • Wil de wensouder niet stoppen? Dan laat je het daarbij en geef je aan er op een later moment op terug te komen. Je kunt dan opnieuw nagaan of hij/zij (enigszins) gemotiveerd is om te stoppen. Noteer in het dossier dat hij/zij nu niet stopt.
 • Volg scholing in het bespreekbaar maken van stoppen met roken. Vanuit de Taskforce zijn er geaccrediteerde e-learnings en een training waarin geoefend wordt met Motiverende Gespreksvoering (zie hieronder bij ‘materialen’). Iedereen die zich aanmeldt als ambassadeur Rookvrije Start, krijgt gratis toegang tot de e-learnings voor zichzelf en 10 collega’s.

Materialen

websites
E-learning Rookvrije Start
Deze multidisciplinaire e-learning is een initiatief van de Taskforce en is bedoeld voor alle zorgverleners die gesprekken voeren met (aanstaande...
Bekijk
websites
E-learning Begrijpelijk communiceren
De e-learning Begrijpelijk communiceren borduurt voort op de opgedane kennis uit de e-learning Rookvrije Start. In de nieuwe e-learning staat beg...
Bekijk
websites
Training Rookvrije Start
In de training Rookvrije Start staat het oefenen met motiverende gesprekken over stoppen met roken en rookvrij blijven centraal. De training best...
Bekijk
documenten
Folder Rookvrij zwanger worden
Deze folder is bedoeld voor stellen met een kinderwens. Er wordt uitgelegd waarom stoppen met roken belangrijk is om de kans op een gezonde zwang...
Bekijk
documenten
Factsheet Rookvrij zwanger worden
Bekijk