Ondersteuning nodig

Bespreek de mogelijkheden voor begeleiding, zodat je de wensouder kan verwijzen voor begeleiding bij het rookvrij blijven. Zie hiervoor de volgende stap ‘Verwijzen’.