Overdracht

Het blijft belangrijk dat de cliënt herhaaldelijk ondersteuning krijgt bij het stoppen met roken of rookvrij blijven. Ook als een wensouder zwanger raakt, is het belangrijk om rookvrij te blijven. Dat zelfde geldt voor ná de zwangerschap. Een goede overdracht in de keten is daarom belangrijk.

Draag als huisarts de rookstatus over bij verwijzing voor een fertiliteitsbehandeling. Als fertiliteitsarts (of -verpleegkundige) draag je de rookstatus over naar de verloskundigen of gynaecologen die de zwangerschap verder begeleiden. Zij moeten weten wat de rookstatus is en welke stappen al genomen zijn. Zo kunnen zij ondersteunen bij het rookvrij blijven tijdens én na de zwangerschap.

Wat draag je over?

  • Draag de rookstatus én de rookgeschiedenis over.
  • Geef niet alleen door óf iemand rookt, maar ook welke stappen er al zijn genomen.

Tips!

  • Zijn er vanuit jouw praktijk of ziekenhuis afspraken over de overdracht van stoppen-met-roken zorg tussen de verschillende beroepsgroepen in de keten? Je kunt dit bespreken binnen je praktijk, ziekenhuis of VSV.   
  • Voor een goede overdracht in de keten is het handig om registratiegegevens te gebruiken. Zoek daarom naar mogelijkheden om de rookstatus en -geschiedenis in de keten structureel te kunnen overdragen. Bijvoorbeeld door dit op te nemen in een overdrachtsformulier.