Registratie (intake)

Het is belangrijk dat het rookprofiel en de verschillende stappen uit het gesprek over stoppen met roken goed geregistreerd worden. Dit is nodig voor een goede follow-up tijdens vervolgconsulten. Ook is dit van belang voor overdracht in de keten. Wat registreer je tijdens de intake?

Noteer in het digitaal dossier:

  • De gegevens van het rookprofiel
  • De interventie die ingezet wordt (gedragsmatige begeleiding en/of nicotinevervangende middelen)
  • Indien van toepassing: moeilijke situaties, steun vanuit de omgeving
  • Indien van toepassing: datum stopafspraak