Registratie (vervolgconsult)

Het is belangrijk om de follow-up goed te registeren in het digitaal dossier, zodat jij (en collega’s) tijdens volgende contactmomenten overzicht houden van het (vroegere) rookprofiel en de afspraken die er gemaakt zijn. Zo kan je stoppen met roken herhaaldelijk aan de orde stellen bij de wensouders die het nodig hebben. Ook is dit van belang voor overdracht in de keten. Registreer daarom na de follow-up de gegevens van het rookprofiel.

Noteer in het digitaal dossier:

  • De rookstatus (zelfde gebleven, minder gaan roken, meer gaan roken)
  • Indien van toepassing: reden terugval
  • Interventie die ingezet is (bijvoorbeeld: verwijzing naar Rookvrije Ouders/huisarts, geen verwijzing).