Rookt

Het is belangrijk om de wensouder te motiveren om te stoppen met roken en te zorgen voor de juiste ondersteuning hierbij. Verhoog de motivatie om te stoppen met roken en bespreek het belang hiervan voor de kans om zwanger te raken, een gezonde zwangerschap en een gezond kind. Verwijs de wensouder waar nodig door voor begeleiding.

Registratie
In je dossier noteer je het rookprofiel van de wensouders. Noteer ook het eventueel vervolg hierop.


“Een kinderwens(behandeling) start met stoppen met roken”
Robbert van Oppenraaij, gynaecoloog