Rookt niet of gestopt >12 maanden geleden

Je hoeft in de vervolgconsulten nu niet meer te vragen naar het rookgedrag.

Registratie
In je dossier noteer je dat de wensouder niet rookt.