Verwijzen (of zelf begeleiden)

Roken is een verslaving. De kans op succesvol stoppen wordt groter als wensouders hier begeleiding bij krijgen. Je kunt als huisarts of fertiliteitsarts/-verpleegkundige zelf begeleiding bieden. Verwijzen kan ook, bijvoorbeeld naar de telefonische coaching Rookvrije Ouders. Deze stoppen-met-roken coaches kunnen ook adviseren over nicotinevervangende middelen.

Zelf begeleiden
Bied je zelf begeleiding bij stoppen met roken? In het zorgpad ‘Zwangere vrouw die rookt’ vind je meer info over de stappen die dan van belang zijn. Deze info kun je ook gebruiken bij het begeleiden van wensouders. Een stopafspraak maken en de follow-up zijn cruciaal. Zolang er geen stopdatum is afgesproken en geen follow-up is aangeboden, is de kans aanzienlijk dat het bij een gesprek blijft met een urgent stopadvies.

Tip! In de folder Rookvrij Zwanger worden vind je een ‘stopplan’ dat je samen met de wensouder kunt invullen.

Verwijzen
Lukt het stoppen niet, is de verslaving ernstig of lijkt de kans klein dat een stoppoging lukt? Dan kun je het paar met zwangerschapswens verwijzen naar stoppen-met-roken coaching (bijvoorbeeld Rookvrije Ouders), de huisarts of verslavingszorg. Ga met het paar in gesprek over de begeleiding die bij hen past. Je kunt hierbij aangeven dat hulp bij stoppen met roken de kans groter maakt dat het lukt om te stoppen. En dat het ook andere wensouders geholpen heeft.

  • Zorg dat je weet naar wie je een wensouder die rookt kunt verwijzen en wat die begeleiding inhoudt (zie ook hieronder bij ‘Rookvrije Ouders’).
  • Zorg zoveel mogelijk voor ‘warme verwijzing’ waarbij je als zorgverlener zelf de wensouder aanmeldt, en de coach vervolgens contact opneemt met hem/haar opneemt.
  • Bespreek hierbij ook de mogelijkheid van nicotinevervangende middelen (NVM). Zeker als iemand al geminderd is, kunnen NVM ingezet worden om ook van de laatste sigaretten af te komen.
  • Maak afspraken met de stoppen-met-roken begeleider over een terugkoppeling. Na verwijzen is het belangrijk om het proces te volgen zodat je de wensouder kunt ondersteunen bij rookvrij blijven.

Rookvrije Ouders
Rookvrije Ouders is een programma voor telefonische stoppen-met-roken coaching voor wensouders, zwangere vrouwen, hun partners en ouders. De telefonische coaching is gebaseerd op motiverende gespreksvoering en bestaat uit minimaal 6 telefoongesprekken met de (toekomstige) ouder. Tijdens een consult met een (toekomstige) ouder kun je samen snel en makkelijk het online formulier invullen via de website. De stoppen-met-roken coach neemt vervolgens zelf contact op met de (toekomstige) ouder voor een vrijblijvende kennismaking. Deze ‘warme verwijzing’ vergroot de kans op succesvol stoppen met roken.

Tips!

  • Wil je Rookvrije Ouders onder de aandacht brengen in jouw praktijk of organisatie? Beschik je niet over de materialen? Je vindt ze onderaan deze pagina (gratis te bestellen!). Verspreid ze ook onder collega’s. 
  • Meer weten over Rookvrije Ouders? In de e-learning Rookvrije Ouders leer je wat de telefonische coaching inhoudt, wie de coaches zijn en hoe je een (toekomstige) ouder hiervoor kunt aanmelden.
  • Je kan de instructievideo aan ouders laten zien om hen te informeren over Rookvrije Ouders.
Vergoedingen
Sinds januari 2020 wordt de stoppen-met-roken zorg door zorgverzekeraars vanuit de basisverzekering vergoed met vrijstelling van het eigen risico. Er zijn wel voorwaarden voor de vergoeding. Zie daarvoor de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars vergoeden alleen een behandeling bij een erkende coach. Men mag één keer per kalenderjaar een vergoeding aanvragen. Nicotinevervangers en medicijnen op recept worden alleen vergoed i.c.m. begeleiding. Deze middelen worden maximaal drie maanden vergoed.

Materialen

websites
Rookvrije Ouders
De telefonische coaching Rookvrije Ouders biedt ouders effectieve hulp bij het stoppen met roken. De coaches van Rookvrije Ouders hebben tevens e...
Bekijk
websites
E-learning Rookvrije Ouders
In deze e-learning leer je door middel van een casus hoe je (toekomstige) ouders kunt motiveren voor een verwijzing naar Rookvrije Ouders en hoe ...
Bekijk
documenten
Verwijskaartje Rookvrije Ouders
Dit kaartje kan je als zorgprofessional meegeven aan een zwangere vrouw, partner of (wens)ouder nadat je hem/haar hebt aangemeld voor of geïnform...
Bekijk
documenten
Informatiekaart Rookvrije Ouders voor zorgprofessionals
Deze kaart biedt zorgprofessionals meer informatie over de telefonische stoppen-met-roken coaching Rookvrije Ouders. Hoe werkt de coaching? Hoe m...
Bekijk
videos
Introductievideo Rookvrije Ouders
De telefonische coaches van Rookvrije Ouders zijn er om (toekomstige) ouders te helpen bij het stoppen met roken. Bekijk de introductievideo Rook...
Bekijk
documenten
Folder Rookvrij zwanger worden
Deze folder is bedoeld voor stellen met een kinderwens. Er wordt uitgelegd waarom stoppen met roken belangrijk is om de kans op een gezonde zwang...
Bekijk