Algemene voorwaarden

Voorwaarden producten

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “wij / ons” Achmea Services N.V. handelend onder de naam Interpolis Preventiewinkel, Spoorlaan 298, 5017 JZ Tilburg.

2. Condities voor verkoop en levering

De overeenkomst met betrekking tot verkoop en levering komt tot stand zodra u uw bestelling heeft geplaatst via de website www.interpolispreventiewinkel.nl en van ons een bevestigingsmail heeft ontvangen. De voorwaarden hieronder gelden voor alle leveringen door ons. Conform deze voorwaarden zijn wij verantwoordelijk voor verkoop en levering. Wij hebben de levering uitbesteed aan derden.

De door u geplaatste bestelling kan tot veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de bevestigingsmail worden geannuleerd. Vul daarvoor ons Retourformulier in. Uitzonderingen hierop worden bij de betreffende artikelen of diensten vermeld.

Indien blijkt dat een bepaling uit deze voorwaarden in strijd is met een wettelijke bepaling dan wel nietig is blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

Op iedere verkoop en levering zijn alleen deze voorwaarden van toepassing. De eventuele toepasselijkheid van door u gehanteerde voorwaarden wordt door ons niet aanvaard.

Documentatie en instructie Als voor de aangeboden producten productbeschrijvingen en gebruiksaanwijzingen beschikbaar zijn, zullen deze te allen tijde worden bijgesloten bij de levering.

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten of onvolledigheden in de bijgeleverde productinformatie of gebruiksaanwijzingen.

3. Prijzen, betaling contractsduur, levering en risico-overgang

Alle prijzen zijn inclusief BTW, bezorgkosten binnen Nederland en eventuele verwijderingsbijdrage. Betaling kan worden gedaan met iDEAL, Visa/Mastercard of met een couponcode.

Er wordt naar gestreefd het product zo spoedig mogelijk te leveren. Normaliter is dat binnen 5 werkdagen op voorwaarde dat het product op voorraad is. In uitzonderlijke gevallen wordt het recht voorbehouden om een langere levertijd aan te houden.

Goederen worden kosteloos, bij het door u opgegeven adres in Nederland, afgeleverd. Levering is voltooid zodra het bestelde product is geleverd op uw adres. Het risico wordt aan u overgedragen op het moment van levering.

Vragen over levering en betaling kunt u stellen aan de Preventiedesk op telefoonnummer 013 462 26 22 (lokaal tarief) of per email via [email protected].

4. Couponcodes

De couponcodes zijn in te wisselen bij producten uit de Interpolis preventiewinkel. U kunt een couponcode niet inwisselen voor geld.

Er zijn twee soorten couponcodes: vrij besteedbare codes en codes die direct aan één artikel of dienst gekoppeld zijn. Couponcodes hebben een beperkte geldigheidsduur en zijn na afloop van de geldigheidstermijn niet meer in te wisselen.

Een couponcode moet u in één keer besteden. U krijgt geen geld terug of een tegoedbon als u slechts een gedeelte van de couponwaarde besteedt.

Indien u een product waarbij u een couponcode heeft ingewisseld retour zendt en uw geld terug wenst te ontvangen, ontvangt u het via iDEAL of Visa/Mastercard betaalde bedrag retour. U krijgt alleen het bedrag terug, dat u zelf heeft betaald. Daarnaast ontvangt u de oorspronkelijke waarde van de couponcode in de vorm van een couponcode.

5. Retourneren

Als u niet tevreden bent over uw aankoop, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen terug te sturen. Vul daarvoor ons Retourformulier in.

Bestaat uw bestelling uit meer producten, dan gaat uw bedenktijd van 14 dagen in nadat het laatste product van uw bestelling aan u geleverd is. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer worden ontbonden en is deze definitief.

Het product dient uiteraard ongebruikt, onbeschadigd en in de oorspronkelijke verpakking te worden geretourneerd.

Bij retourneren zijn de portokosten evenals het verzendrisico voor retourzending voor uw eigen rekening. Goederen die worden geretourneerd, moeten worden verstuurd met een aankoopbewijs waaruit blijkt dat het product is gekocht via de Interpolis Preventiewinkel.

Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen.

Het aankoopbedrag van het geretourneerde product staat binnen veertien (14) dagen op uw bankrekening, waarbij wij kunnen wachten totdat het artikel is terugontvangen of u heeft aangetoond dat u dit heeft teruggestuurd.

6. Garantie

Op de geleverde goederen wordt de garantie verleend, zoals deze door de leveranciers worden verleend (dit is ten minste de wettelijk garantie). Na toekenning van de garantieschade, wordt bepaald op welke wijze de schade wordt hersteld (te weten herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel, het vervangen van het beschadigde product of het terug betalen van het aankoopbedrag).

Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan u in rekening worden gebracht. In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie:

  • als de slijtage van dat product als normaal kan worden beschouwd;
  • als de originele orderbevestiging/factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is gemaakt; 
  • als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; 
  • als beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud.

7. Aankoopveiligheid

Producten of diensten welke zijn beschermd door wetgeving op het gebied van auteursrecht mogen niet worden gedupliceerd, tenzij dit is toegestaan door de wet.

8. Aankoopveiligheid

Wanneer u informatie doorgeeft wordt er een geavanceerde encryptie-technologie gebruikt, SSL (Secure Sockets Layer) genaamd. Dit houdt in dat alleen onze computers de informatie kunnen lezen. Zodra onze security server de informatie van uw betaling heeft ontvangen, wordt deze direct doorgestuurd naar de bank in een beveiligde vorm.

Betaling per Visa/Mastercard vindt plaats conform wetgeving en regels voor online betaling in Nederland. Als u een online betaling heeft gedaan, ontvangt u een orderbevestiging per e-mail. Wij adviseren u deze te bewaren.

Als een derde partij uw Visa/Mastercard misbruikt, bent u niet aansprakelijk voor dit misbruik tenzij u de regels voor het gebruik van creditcards heeft genegeerd.

9. Privacy

Interpolis Preventiewinkel maakt deel uit van de Achmea Group en Achmea Holding is de Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U wordt beschouwd als klant van de Group.

Bij de aanvraag van een dienst vragen wij om persoonsgegevens. Deze gebruiken we voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, om u te informeren over relevante producten en diensten, voor statistische analyse, relatiebeheer en om te voldoen aan de wettelijke plichten.

Wij verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens met het oog op het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. In dat verband zullen uw gegevens onder meer gedeeld worden met N.V. Interpolis Schade voor onderzoek naar verbanden tussen preventiemaatregelen en schade.

De gegevens die u op deze website achterlaat zullen niet gebruikt worden bij de afwikkeling van individuele schades of bij de uitvoering van uw verzekeringsovereenkomst. Uiteraard gebruiken wij uw gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. De website van de Interpolis Preventiewinkel vermeldt onder het kopje “Privacy” onder aan de website het op de overeenkomsten van toepassing zijnde privacybeleid.

10. Aansprakelijkheid

Wij zijn nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook), tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van ons. Als wij om welke reden dan ook wel enige schade moeten vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product en/of de dienst.

11. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen in uw computer. Een cookie is GEEN programma en kan daarom uw computer niet beschadigen of een virus veroorzaken. Wij maken gebruik van cookies voor het meten van het bezoek op onze website. Als u niet wilt dat wij die gebruiken, dient u in uw browser ´cookies off´ in te stellen. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken. Zie voor meer informatie op de website bij Cookies (Cookie Statement). 

12. Disclaimer preventie en verzekeringen

Verzekeringen en preventie zijn twee afzonderlijke activiteiten die binnen de Achmea Group worden uitgevoerd. De informatie op onze website is nimmer een vervanging voor de eisen die een verzekeraar stelt bij een verzekeringsovereenkomst.

Algemene voorwaarden | Interpolis Preventie Winkel

Voorwaarden diensten

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “wij / ons” Achmea Services N.V. handelend onder de naam Interpolis Preventiewinkel, Spoorlaan 298, 5017 JZ Tilburg.

1.1 Wat verstaan wij onder diensten

Het tegen betaling verrichten van werkzaamheden, anders dan het leveren van een product, waarbij er geen sprake is van een arbeidsrelatie.

2. Wie voert de dienst uit

Wij voeren de dienst uit. Indien nodig, kunnen wij de uitvoering van de dienst uitbesteden aan een externe dienstverlener. Wij kiezen de dienstverlener en wij besteden de opdracht uit.

3. Condities voor verkoop en levering

De overeenkomst met betrekking tot verkoop en levering komt tot stand zodra u uw bestelling heeft geplaatst via de website www.interpolispreventiewinkel.nl en van ons een bevestigingsmail heeft ontvangen.

De voorwaarden hieronder gelden voor alle door ons geleverde diensten. Conform deze voorwaarden zijn wij verantwoordelijk voor verkoop en levering.

Voorwaarden voor annulering en/of stopzetten van de dienst worden bij de betreffende dienst aangegeven.

Indien blijkt dat een bepaling uit deze voorwaarden in strijd is met een wettelijke bepaling dan wel nietig is blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

De eventuele toepasselijkheid van door u gehanteerde voorwaarden wordt door ons niet aanvaard.

4. Prijzen, betaling contractsduur, levering en risico-overgang

Alle prijzen zijn inclusief BTW. Betaling van de dienst moet op de bij de dienst aangegeven manier gebeuren.

De overeenkomst voor dienstverlening wordt aangegaan voor de duur van de dienst. Indien er sprake is van een doorlopende of onbepaalde contractsduur, zal dit bij de betreffende dienst worden aangegeven.

Aanvang van de dienstverlening zal in onderling overleg plaatsvinden en zal afhankelijk zijn van beschikbaarheid van ons of die van de door ons ingeschakelde dienstverlener. In uitzonderlijke gevallen wordt het recht voorbehouden om een langere levertijd aan te houden. Levering is voltooid zodra de dienst conform afspraak is uitgevoerd en afgerond.

Vragen over levering en betaling kunt u stellen aan de Preventiedesk op telefoonnummer 013 462 26 22 (lokaal tarief) of per email via [email protected].

5. Couponcodes

De couponcodes zijn in te wisselen bij diensten uit de Interpolis preventiewinkel. U kunt een couponcode niet inwisselen voor geld.

Er zijn twee soorten couponcodes: vrij besteedbare codes en codes die direct aan één dienst gekoppeld zijn. Couponcodes hebben een beperkte geldigheidsduur en zijn na afloop van de geldigheidstermijn niet meer in te wisselen.

Een couponcode moet u in één keer besteden. U krijgt geen geld terug of een tegoedbon als u slechts een gedeelte van de couponwaarde besteedt.

Indien u een nog niet aangevangen dienst annuleert waarbij u een couponcode heeft ingewisseld en u uw geld terug wenst te ontvangen, ontvangt u het via iDEAL of Visa/Mastercard betaalde bedrag retour. U krijgt alleen het bedrag terug, dat u zelf heeft betaald. Daarnaast ontvangt u de oorspronkelijke waarde van de couponcode in de vorm van een couponcode.

6. Aansprakelijkheid

Wij zijn nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook), tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van ons. Als wij om welke reden dan ook wel enige schade moeten vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot de dienst.

7. Auteursrecht

Diensten welke zijn beschermd door wetgeving op het gebied van intellectueel eigendomsrecht mogen niet worden gedupliceerd, tenzij dit is toegestaan door de wet.

8. Aankoopveiligheid

Wanneer u informatie doorgeeft wordt er een geavanceerde encryptie-technologie gebruikt, SSL (Secure Sockets Layer) genaamd. Dit houdt in dat alleen onze computers de informatie kunnen lezen. Zodra onze security server de informatie van uw betaling heeft ontvangen, wordt deze direct doorgestuurd naar de bank in een beveiligde vorm.

Betaling per Visa/Mastercard vindt plaats conform wetgeving en regels voor online betaling in Nederland. Als u een online betaling heeft gedaan, ontvangt u een orderbevestiging per e-mail. Wij adviseren u deze te bewaren.

Als een derde partij uw Visa/Mastercard misbruikt, bent u niet aansprakelijk voor dit misbruik tenzij u de regels voor het gebruik van creditcards heeft genegeerd.

9. Privacy

Interpolis Preventiewinkel maakt deel uit van de Achmea Group en Achmea Holding is de Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U wordt beschouwd als klant van de Group.

Bij de aanvraag van een dienst vragen wij om persoonsgegevens. Deze gebruiken we voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, om u te informeren over relevante producten en diensten, voor statistische analyse, relatiebeheer en om te voldoen aan de wettelijke plichten.

Wij verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens met het oog op het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. In dat verband zullen uw gegevens onder meer gedeeld worden met N.V. Interpolis Schade voor onderzoek naar verbanden tussen preventiemaatregelen en schade.

De gegevens die u op deze website achterlaat zullen niet gebruikt worden bij de afwikkeling van individuele schades of bij de uitvoering van uw verzekeringsovereenkomst. Uiteraard gebruiken wij uw gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. De website van de Interpolis Preventiewinkel vermeldt onder het kopje “Privacy” onder aan de website het op de overeenkomsten van toepassing zijnde privacybeleid.

10. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw computer. Een cookie is GEEN programma en kan daarom uw computer niet beschadigen of een virus veroorzaken. Wij maken gebruik van cookies voor het meten van het bezoek op onze website. Als u niet wilt dat wij die gebruiken, dient u in uw browser ´cookies off´ in te stellen. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken. Zie voor meer informatie op de website bij Cookies (Cookie Statement).

11. Disclaimer preventie en verzekeringen

Verzekeringen en preventie zijn twee afzonderlijke activiteiten die binnen de Achmea Group worden uitgevoerd. De informatie op onze website is nimmer een vervanging voor de eisen die een verzekeraar stelt bij een verzekeringsovereenkomst.