Zorgpad Rookvrije Start

Aan de slag met beleid

Wil jij als JGZ-professional aan de slag met stoppen-met-roken beleid? In deze handreiking ‘Beleid JGZ’ vind je informatie, voorbeelden en tips om jullie stoppen-met-roken zorg voor ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar verder te ontwikkelen.

Ondersteuningsaanbod
Werk jij aan stoppen-met-roken zorg in jouw VSV of JGZ-organisatie? Of wil je hiermee aan de slag? Maak gebruik van onze ondersteuning en krijg hiervoor een vergoeding. Lees hier meer over de mogelijkheden.

Hoe kan je deze handreiking gebruiken?

In het menu links op de pagina, onder ‘Aan de slag’, vind je alle onderdelen die je in jouw stoppen-met-roken beleid kunt opnemen. Per onderdeel wordt informatie gegeven over wat het inhoudt en welke stappen je als JGZ-organisatie kunt ondernemen. Bekijk welke onderdelen voor jouw JGZ-organisatie relevant zijn:

  1. Ik wil me oriënteren: Lees bij het onderdeel ‘Aanpak’ hoe je stoppen-met-roken beleid kunt opzetten, waar je mee begint en wat je kunt oppakken als je al verder bent. Een goede eerste stap is in gesprek gaan met het MT over het belang van stoppen-met-roken beleid en het samenstellen van een werkgroep.
  2. Ik wil aan de slag en starten met stoppen-met-roken beleid: Bij ‘Aanpak’ lees je welke eerste stappen je kunt zetten. Kijk bij de betreffende onderdelen in het menu voor meer informatie: Plan van aanpak/beleidsvoorstel, Communicatie, Zorgpad ontwikkelen, Verwijsaanbod, Scholing en materialen.
  3. Ik wil aan de slag en verder met stoppen-met-roken beleid: Bij ‘Aanpak’ lees je welke vervolgstappen je kunt zetten. Kijk bij de betreffende onderdelen in het menu voor meer informatie: Registratie en overdracht en Netwerksamenwerking.
  4. Ik wil monitoren en onderhouden: Kijk bij ‘Monitoren en evalueren’ voor meer informatie over het evalueren en bijstellen van je stoppen-met-roken beleid, en de middelen die je hiervoor kunt inzetten.

Gebaseerd op richtlijn en praktijkervaring
De informatie in dit digitaal zorgpad is gebaseerd op de richtlijn Behandeling Tabaksverslaving en het addendum over roken en zwangerschap, aangevuld met ervaringen uit de praktijk. Deze ervaringen uit de praktijk brengen we in kaart door middel van de verkenning JGZ, werkbezoeken aan JGZ-organisaties en VSV’s, via de leden van de Taskforce Rookvrije Start en andere gesprekken met zorgverleners uit het veld.

Deze handreiking wordt voortdurend aangepast met nieuwe inzichten, materialen, tips en voorbeelden. Heb je zelf een voorbeeld of tip? Wij horen het graag van je via het contactformulier.

Richtlijnen en standpunt
Het bespreken van meeroken en stoppen met roken is onderdeel van de JGZ-richtlijnen ‘Astma’ en ‘Preventie van wiegendood’. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ziet erop toe dat JGZ-organisaties zich houden aan de gemaakte afspraken rond rookvrij opgroeien en de rookvrije generatie.
AJN en V&VN hebben in 2017 een gezamenlijk standpunt ‘Stop Rookschade’ gelanceerd, waarin JGZ-professionals opgeroepen worden om (aanstaande) ouders die roken een actief stopadvies te geven en lokaal ketenzorg te organiseren met betrekking tot stoppen met roken. Daarnaast heeft V&VN in 2021 hun visie over roken geformuleerd: ‘Roken? Onze zorg!

Materialen

documenten
Overzicht zorgpad Rookvrije Start voor de JGZ
Bekijk