Zorgpad Rookvrije Start

Stappen eerste jaar

In het eerste jaar ligt je prioriteit bij het formuleren van een visie, het ontwikkelen van zorgpaden en zorgen voor scholing en materialen. Communicatie binnen het VSV is hierbij belangrijk.

1. Visie en communicatie

We adviseren in een vroeg stadium je achterban te betrekken bij je activiteiten. Dat kan al meteen door met je werkgroep een visie te formuleren en te laten onderschrijven door de leden van het VSV. Zorg dat je alle ontwikkelingen deelt met het VSV en leden zoveel mogelijk betrekt bij het beleid en de implementatie. Bedenk activiteiten om stoppen-met-roken zorg in je VSV regelmatig te agenderen.

2. Zorgpaden ontwikkelen

Een belangrijke kern van het beleid is het ontwikkelen en implementeren van zorgpaden. Je kunt de zorgpaden van deze website overnemen en geschikt maken voor jouw VSV. Je kunt aparte zorgpaden maken voor de partner of deze meenemen in de zorgpaden voor de vrouw. Verwijzen en de follow-up zijn essentiële onderdelen van het zorgpad. Ga daar in een vroeg stadium mee aan de slag.

Verwijzen
In het zorgpad voor zwangere vrouwen die roken geef je aan wie je zelf kan begeleiden en wie je beter kan verwijzen. Hebben jullie een stoppen-met-roken coach of -poli voor jullie VSV? Of is er een goede samenwerking met huisartsenpraktijken? Zorg ervoor dat het VSV daarvan op de hoogte is en weet wat de begeleiding inhoudt. Is er nog geen verwijsaanbod? Je kunt de telefonische coaching Rookvrije Ouders implementeren. Kijk verder of in jullie regio verslavingszorg toegankelijk is voor vrouwen met gecompliceerde problematiek. Wij adviseren hier veel aandacht aan te geven in je VSV. Vaker verwijzen lukt als de zorgverlener de weg kent en weet hoe hij/zij de (aanstaande) ouder hiervoor kan motiveren.
Terugvalpreventie / follow-up
Uit de Monitor Middelengebruik en Zwangerschap blijkt dat 35% van de vrouwen die tijdens de zwangerschap gestopt zijn met roken, na de zwangerschap terugvalt. Om terugval te voorkomen, is het belangrijk om deze vrouwen te ondersteunen bij het rookvrij blijven. Daarom adviseren we een apart zorgpad te maken voor vrouwen die gestopt zijn.
Ook voor vrouwen die blijven roken is follow-up belangrijk. Bij hen werk je op een constructieve manier naar een verwijzing als stoppen toch niet lukt of als minder roken het maximaal haalbare lijkt. Dit is een belangrijk onderdeel van het zorgpad voor roken in de zwangerschap. Er is scholing nodig om deze gesprekken goed te kunnen voeren. Communiceer het belang van goede follow-up in een vroeg stadium met je VSV.

3. Scholing en materialen

Naast de zorgpaden zijn scholing en materialen een ander belangrijk onderdeel van het beleidsplan in de eerste fase. Het helpt als je hele VSV eenzelfde visie heeft en vaardig is in het motiveren van (aanstaande) ouders om te stoppen met roken. Zo krijgen ze steeds dezelfde informatie en zijn ze verzekerd van zorgverleners die hen niet veroordelen. Dat is een vaardigheid die je moet leren. Er zijn e-learnings en een training waarin je dit specifiek voor een rookvrije start kan leren. Als je de mogelijkheid hebt, bied deze e-learnings en training dan in een vroeg stadium aan. Laat je VSV verder ook in een vroeg stadium kennisnemen van de materialen voor (aanstaande) ouders. Deze kunnen ondersteunen bij het gesprek over stoppen met roken.

Materialen

documenten
Overzicht toolkit Rookvrije Start
Een greep uit het aanbod van de materialen van de Rookvrije Start. Met materialen voor professionals en materialen voor ouders. Denk daarbij bijv...
Bekijk