Zorgpad Rookvrije Start

Financiën

Idealiter zijn er financiële middelen voor de werkgroep om stoppen-met-roken beleid te ontwikkelen en tot uitvoering te brengen. Beschikt het VSV niet over deze middelen? Dan kan het zinvol zijn om andere financieringsmogelijkheden te onderzoeken.

  • Bekijk de mogelijkheden voor financiering binnen de eigen organisatie of het eigen VSV.
  • Onderzoek de mogelijkheden tot financiering vanuit de gemeente, de zorgverzekeraar of andere projecten binnen de eigen regio.
Ondersteuningsaanbod
Werk jij aan stoppen-met-roken zorg in jouw VSV of JGZ-organisatie? Of wil je hiermee aan de slag? Maak gebruik van onze ondersteuning en krijg hiervoor een vergoeding. Lees hier meer over de mogelijkheden.

Wat kan je regelen?

Voor het regelen van financiering kijk je als eerste naar de mogelijkheden die de eigen organisatie of het eigen VSV heeft. Heeft deze onvoldoende financieringsmogelijkheden dan kan je kijken of er andere mogelijke financieringsbronnen zijn. Een aantal mogelijkheden worden hieronder genoemd.

Gemeente

  • Veel gemeenten zijn aangesloten bij de Rookvrije Generatie en zoeken naar mogelijkheden om daaraan bij te dragen. Ga daarom het gesprek aan met gemeenten over samenwerking. Er zijn gemeenten die een projectleider op dit onderwerp aanstellen en/of financiering vrij maken voor scholing en materialen voor zorgverleners.
  • Gemeenten kunnen budget aanvragen voor de uitvoering van hun lokale preventieakkoorden. Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld een projectleider aanstellen. Je kunt contact opnemen met de projectleider van het lokale of regionale preventieakkoord om na te gaan wat de plannen zijn en of je hierbij met de werkgroep of lokale taskforce Rookvrije Start kunt aanhaken.

Kansrijke Start

Vanuit het actieprogramma Kansrijke Start zijn verschillende lokale coalities gevormd. Zij richten zich op de zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen. Stoppen met roken past hier goed bij. Zoek de samenwerking met de lokale coalitie en ga na waar gezamenlijke inzet mogelijk is.

Zorgverzekeraar

Sommige zorgverzekeraars financieren projecten. Je kunt informeren en een aanvraag doen voor bijvoorbeeld scholing of een groter project om je beleid op te zetten. De grootste kans maak je bij zorgverzekeraars die in jouw regio veel klanten hebben. Dit kan ook in samenwerking met de gemeente.

Bekijk deze website van het Loket Gezond Leven (RIVM) voor meer informatie over financiering van tabakspreventie.

Vergoeding van stoppen-met-roken begeleiding

Sinds januari 2020 wordt de stoppen-met-roken begeleiding van een (aanstaande) ouder door zorgverzekeraars vanuit de basisverzekering vergoed. Het gaat niet meer ten koste van het eigen risico van de (aanstaande) ouder. Dit geldt voor de begeleiding en voor hulpmiddelen (zoals NVM) ter ondersteuning van deze begeleiding. Er zijn wel voorwaarden voor de vergoeding. Deze voorwaarden kunnen verschillen per zorgverzekering. Daarom is het belangrijk dat de (aanstaande) ouder de voorwaarden checkt bij de eigen zorgverzekeraar.

Meer informatie voor (aanstaande) ouders over de vergoeding van stoppen met roken, vind je op www.ikstopnu.nl/stoppen-met-roken-vergoeding.

Uit de praktijk: Gemeenten financieren Rookvrije Generatie
De acht gemeenten binnen de regio Gooi en Vechtstreek hebben ‘de Rookvrije Generatie’ als speerpunt. De gemeenten financieren een GGD-projectmedewerker die de werkgroep uit het VSV ondersteunt, en zich inzet voor het rookvrij maken van o.a. sportclubs, kinderdagopvang en scholen. In juni ondertekenden ruim 30 partijen uit de regio, bestaande uit een achterban van 250.000 mensen, een convenant ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie in Gooi en Vechtstreek’. Partijen die het convenant ondertekenden, zijn o.a. de gemeenten, Tergooi, Jellinek, middelbare en basisscholen, kinderdagopvang, de voetbalfederatie, het Verloskundig Samenwerkingsverband en de huisartsenvereniging Gho-go. Kinderarts Carole Lasham: “Het is een enorm grootste beweging. The time is right natuurlijk, dat is landelijk zo. Iedereen is voor. Die samenwerking tussen partijen en de steun vanuit de gemeenten, dat is de kracht.”
Uit de praktijk: Zorgverzekeraar financiert VSV MiddenIn
Stichting De Friesland financiert een project van VSV MiddenIn in Heerenveen. De verloskundigen, gynaecologen en kraamverzorgenden ontvangen extra stoppen-met-roken trainingen en gaan nu verder met een dedicated team met intervisies om zo tot een sterker verwijsbeleid te komen en de follow up te intensiveren.

In jouw beleidsplan

Beschrijf in het beleidsplan welke financiering nodig is voor uitvoering van het stoppen-met-roken beleid en hoe deze financiering geregeld kan worden.

Materialen

documenten
Interview met ambassadeur Carole Lasham (kinderarts)
Bekijk