Zorgpad Rookvrije Start

Scholing

(Aanstaande) ouders motiveren om te stoppen met roken is een uitdaging. De meeste (aanstaande) ouders willen wel stoppen en/of weten wel dat roken niet goed is, maar ze hebben niet het vertrouwen dat stoppen hen gaat lukken. Daardoor kan het lijken dat ze niet gemotiveerd zijn. Motiverende gespreksvoering kan hierin een oplossing bieden. Dit vraagt wel oefening.

De e-learning Rookvrije Start en de e-learning Begrijpelijk Communiceren bieden daar al een eerste mogelijkheid voor. In de training Rookvrije Start wordt daarnaast ook met de motiverende gespreksvoering geoefend. En in de e-learning Rookvrije Ouders komt de verwijsmogelijkheid naar telefonische coaching aan bod.

E-learning Rookvrije Start

De e-learning Rookvrije Start biedt een basis voor iedereen die als zorgverlener betrokken is bij de zorg voor ongeboren of opgroeiende kinderen: verloskundigen, gynaecologen, (O&G) verpleegkundigen, kraamverzorgenden, huisartsen, kinderartsen en JGZ-professionals. Deelnemers krijgen informatie over de risico’s van roken voor, tijdens en na de zwangerschap. Verfilmde casussen laten zien hoe je een gesprek over stoppen met roken kan voeren en welke gesprekstechnieken daarbij belangrijk zijn. Ook leren deelnemers hoe en naar wie ze (aanstaande) ouders kunnen verwijzen.

  • geaccrediteerd voor verschillende beroepsgroepen
  • 25 euro persoon (gratis tot 30 juni 2023)
  • gratis voor ambassadeurs Rookvrije Start en 10 collega’s.

Training Rookvrije Start

In de training Rookvrije Start word je met jouw collega’s binnen de eigen beroepsgroep of multidisciplinair getraind in de motiverende gespreksvoering over stoppen met roken. Je leert hoe je een ouder kunt motiveren om te stoppen met roken en rookvrij te blijven, en je ervaart wat hierin wel en niet werkt. De training bestaat uit de e-learning Rookvrije Start en de e-learning Begrijpelijk Communiceren, en daarnaast een workshop Rookvrije Start waarin je gespreksvoering oefent.

De training is geaccrediteerd voor verschillende beroepsgroepen.

“Het trainen van gesprekken is een must. We zijn als zorgverleners gewend om te informeren en adviseren en hebben daarbij de neiging te willen overtuigen. Dat werkt vaak averechts bij vrouwen die mogelijk wel willen stoppen, maar het vertrouwen niet hebben dat zij dit kunnen. Motiverende gespreksvoering biedt wel een oplossing, maar is echt een vaardigheid die we moeten leren.”

Clasien van der Houwen, gynaecoloog

E-learning Begrijpelijk Communiceren

Ook de e-learning Begrijpelijk Communiceren is bedoeld voor zorgverleners binnen de geboortezorg. Deelnemers leren hoe ze het gesprek over stoppen met roken op een begrijpelijk manier voeren. Ook wordt ingegaan op visuele ondersteunende middelen, zoals beeldverhalen en de CO-meter.

  • geaccrediteerd voor verschillende beroepsgroepen
  • 15 euro persoon
  • gratis voor ambassadeurs Rookvrije Start en 10 collega’s.

E-learning Rookvrije Ouders

De e-learning Rookvrije Ouders geeft informatie over de telefonische coaching Rookvrije Ouders. Deelnemers leren hoe ze een (toekomstige) ouder kunnen motiveren voor een verwijzing naar Rookvrije Ouders en hoe ze de (toekomstige) ouder vervolgens kunnen aanmelden. Daarnaast wordt kennisgemaakt met de coaches van Rookvrije Ouders, en wordt uitgelegd hoe het gehele coachingstraject eruit ziet en waarom het belangrijk is om als zorgprofessional een follow-up gesprek te voeren.

De e-learning is geaccrediteerd voor verschillende beroepsgroepen.

“Van veel zorgverleners hoor ik dat verwijzen naar stoppen-met-roken zorg lastig is. Dit probleem is opgelost! Doe de e-learning en je weet precies hoe je moet verwijzen. Het is super eenvoudig!”

Clasien van der Houwen, gynaecoloog

Tips!

  • Maak afspraken over scholing op het gebied van stoppen met roken, voor bestaande en nieuwe medewerkers. Leg deze afspraken over scholing vast in je beleidsplan.
  • Een VSV-brede scholing zorgt niet alleen voor het bevorderen van de kennis en vaardigheden, maar kan ook bijdragen aan commitment.
  • Als ambassadeur Rookvrije Start ontvang je gratis de e-learning Rookvrije Start en de e-learning Begrijpelijk Communiceren voor jou en 10 collega’s. Ook worden er voor ambassadeurs en lokale Taskforces met enige regelmaat acties aangeboden om een scholing kosteloos of tegen gereduceerd tarief te kunnen volgen.
  • Wil je meer weten over deze scholingen? Bekijk uitgebreide informatie over de scholingen en hoe je deze aanvraagt op de scholingspagina van de Taskforce Rookvrije Start.
Uit de praktijk
Het ziekenhuis Tjongerschans organiseerde in 2019 een nascholingsavond voor stoppen-met-roken begeleiders. Hiermee zorgden ze ervoor dat stoppen-met-roken begeleiders op de hoogte waren van de laatste stand van zaken rondom roken en zwangerschap, en ook het gebruik van nicotinevervangende middelen tijdens de zwangerschap.
Uit de praktijk
De lokale Taskforce Rookvrije Start Apeldoorn organiseerde in 2021 een reeks webinars over de Rookvrije Start. Verschillende sprekers kwamen aan bod en vertelden over onderwerpen zoals de gevolgen van roken, gespreksvoering, terugvalpreventie en ketenzorg tijdens en na de zwangerschap. Bekijk hier het programma ter informatie of voor eigen inspiratie.

Materialen

documenten
Overzicht toolkit Rookvrije Start
Een greep uit het aanbod van de materialen van de Rookvrije Start. Met materialen voor professionals en materialen voor ouders. Denk daarbij bijv...
Bekijk
websites
E-learning Rookvrije Start
Deze multidisciplinaire e-learning is een initiatief van de Taskforce en is bedoeld voor alle zorgverleners die gesprekken voeren met (aanstaande...
Bekijk
websites
E-learning Begrijpelijk communiceren
De e-learning Begrijpelijk communiceren borduurt voort op de opgedane kennis uit de e-learning Rookvrije Start. In de nieuwe e-learning staat beg...
Bekijk
websites
Training Rookvrije Start
In de training Rookvrije Start staat het oefenen met motiverende gesprekken over stoppen met roken en rookvrij blijven centraal. De training best...
Bekijk
websites
E-learning Rookvrije Ouders
In deze e-learning leer je door middel van een casus hoe je (toekomstige) ouders kunt motiveren voor een verwijzing naar Rookvrije Ouders en hoe ...
Bekijk