Zorgpad Rookvrije Start

Interne communicatie

Uit de Verkenning JGZ blijkt dat JGZ-organisaties vaak wel een stoppen-met-roken beleid hebben, maar dat zorgverleners in de organisatie vaak niet bekend zijn met dit beleid. Zorg daarom dat je alle ontwikkelingen deelt met het management en collega’s in de organisatie zoveel mogelijk betrekt bij het stoppen-met-roken beleid en de implementatie. Zo creëer je draagvlak voor het beleid en stimuleer je dat het beleid uitgevoerd wordt.

  • Agendeer het stoppen-met-roken beleid structureel tijdens interne vergaderingen, bijeenkomsten of op intranet. Houdt het onderwerp actief, zodat zorgverleners aandacht bij het onderwerp blijven houden.
  • Communiceer de visie en vraag hier input op zodat het een gedeelde visie wordt.
  • Zorg ervoor dat je als werkgroep of aandachtsfunctionaris zichtbaar bent. Je kunt hierbij gebruik maken van halffabricaten flyers en posters van de landelijke Taskforce Rookvrije Start.
  • Verspreid binnen de JGZ-organisatie informatie over het zorgpad Rookvrij opgroeien.
  • Toets bij de zorgverleners of het stoppen-met-roken beleid bij iedereen bekend is en ook wordt uitgevoerd.
  • Informeer ook de betreffende gemeenten, het ziekenhuis, de huisartsen, de betreffende stoppen met roken-coaches, verslavingszorg en het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) over het stoppen-met-roken beleid van de JGZ-organisatie en de beschikbare begeleiding bij het stoppen met roken.
  • Maak gebruik van ambassadeurs Rookvrije Start binnen de verschillende regio’s of locaties. Ook zij kunnen de ontwikkelingen agenderen en zo gezamenlijk de gehele organisatie betrokken houden bij het stoppen-met-roken beleid.
  • Het organiseren van een webinar of een informatiebijeenkomst over dit thema, kan helpen om onderwerpen als gespreksvoering of verwijsaanbod breed binnen de organisatie onder de aandacht te brengen en op te frissen.
Kennen zorgverleners het stoppen-met-roken beleid van de JGZ-organisatie?
In de Verkenning JGZ is aan de JGZ-professionals gevraagd of er een stoppen-met-roken beleid is binnen de eigen organisatie. 37% van de JGZ-professionals geeft aan op de hoogte te zijn van een dergelijk beleid. Een meerderheid is hiervan niet op de hoogte, terwijl toch 79% van de stafleden aangeeft dat hun organisatie formeel beleid rondom roken heeft.

Zorg dat de professionals op de hoogte zijn en kennis hebben van de beschikbare stoppen-met-roken begeleiding en materialen.

Materialen

documenten
Overzicht toolkit Rookvrije Start
Een greep uit het aanbod van de materialen van de Rookvrije Start. Met materialen voor professionals en materialen voor ouders. Denk daarbij bijv...
Bekijk
presentaties
Voorbeeldpresentatie jeugdgezondheidszorg
Gebruik de voorbeeldpresentatie om het onderwerp te agenderen.
Bekijk