Zorgpad Rookvrije Start

Monitoren en evalueren

Door het stoppen-met-roken beleid structureel te evalueren kan je in de gaten houden wat goed gaat, waar knelpunten zitten en waar je aan kan werken om de stoppen-met-roken zorg te verbeteren en effectief in te inzetten. Een nulmeting en tweejaarlijkse evaluaties dragen hieraan bij.

  • Monitor het zorgproces met behulp van een nulmeting en een tweejaarlijkse evaluatie.
  • Maak op basis van de evaluatie een verbeterplan voor het stoppen-met-roken beleid.

Nulmeting

Als je bezig gaat met het ontwikkelen van stoppen-met-roken beleid, kun je starten met een nulmeting: Hoeveel ouders roken? Hoeveel ouders verwijzen wij naar hulp bij stoppen met roken? Gebruik hiervoor de registratiegegevens uit het digitaal dossier om dit in kaart te brengen. Evalueer dit structureel, bijvoorbeeld tweejaarlijks, zodat je kunt zien of het stoppen-met-roken beleid effect heeft.

Gebruik gegevens uit het digitaal dossier
Je kunt in de dossiers nagaan hoe en wat er geregistreerd wordt. Je kunt bijvoorbeeld voor een bepaalde periode een uitdraai maken van alle intakes, met een selectie van ouders die roken en die gestopt zijn met roken. Daarna kun je deze dossiers systematisch onderzoeken: is er een stoppen met roken gesprek genoteerd, zijn ouders verwezen, is terugval na de zwangerschap besproken? Dit geeft veel informatie over de implementatie van het zorgpad en stoppen-met-roken beleid. Het kan een aanknopingspunt zijn om met zorgverleners te praten over hoe de stoppen-met-roken begeleiding in de praktijk gaat. Als er goed geregistreerd wordt, kunnen de gegevens gebruikt worden om de urgentie van stoppen-met-roken beleid binnen de JGZ-organisatie te benadrukken.

JGZ-vragenlijst Rookvrij Opgroeien

Ook is het zinvol om bij de zorgverleners te inventariseren wat ze al doen om ouders te helpen bij stoppen met roken en rookvrij blijven en wat ze hiervoor nog nodig hebben. Zo kan je inzicht krijgen in waar knelpunten zitten in bijvoorbeeld de gespreksvoering, doorverwijsmogelijkheden, registratie of netwerksamenwerking. Je kan hiervoor een vragenlijst uitzetten onder de zorgverleners in jouw organisatie. Een voorbeeld van zo’n vragenlijst vind je onderaan de pagina. Deze kan je gebruiken als nulmeting en voor de evaluatie. Zo krijg je informatie over wat er nodig is om de stoppen-met-roken zorg te verbeteren en te laten aansluiten op de behoeften van je zorgverleners. Je kan de vragenlijst als pdf verspreiden of eventueel online zetten. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken voor het online zetten van de vragenlijst en het analyseren van de gegevens.

In jouw beleidsplan

Maak afspraken over wanneer je het stoppen-met-roken beleid binnen jouw JGZ-organisatie gaat evalueren, welke informatie je op die momenten gaat verzamelen en hoe je dit gaat doen. Noteer deze afspraken in het beleidsplan. Zorg dat je tijdens de evaluatie ook deze afspraken evalueert en waar nodig bijstelt.

Een voorbeeld van hoe monitoren, evalueren en borgen in je beleidsplan kan worden opgenomen:

1. De JGZ-organisatie heeft een intern proces om tenminste eenmaal per jaar de implementatie van het stoppen-met-roken beleid te evalueren.
2. Er zijn procedures voor dataverzameling (hoeveel ouders roken, welke interventie en welk resultaat, hoeveel blijven rookvrij).
3. Deze data worden gebruikt om de implementatie te bevorderen en een verder beleidsplan op te stellen.

Materialen

documenten
Vragenlijst Rookvrij Opgroeien JGZ
Vragenlijst die als 0-meting en/of evaluatie onder medewerkers in de JGZ-organisatie uitgezet kan worden, om inzicht te krijgen in de successen e...
Bekijk