Zorgpad Rookvrije Start

In gesprek met het MT

Wil je aan de slag met stoppen-met-roken beleid? De eerste stap is dan om hiervoor steun en toezegging te krijgen van het MT. Het MT kan vervolgens een werkgroep samenstellen of aandachtfunctionaris aanwijzen. De onderbouwing in dit hoofdstuk kan jou helpen om hierover in gesprek te gaan met het MT.

  • Agendeer het belang van stoppen-met-roken beleid bij het MT.
  • Maak hierbij ter onderbouwing gebruik van kennisproducten en richtlijnen.
  • Leg de link met landelijke en lokale initiatieven.
  • Vraag het MT om een werkgroep samen te stellen of aandachtsfunctionaris aan te wijzen.

Onderbouwing belang stoppen-met-roken beleid in de JGZ

Deze statements onderbouwen het belang van stoppen-met-roken beleid in de JGZ. Je kunt deze statements en de bijbehorende tips gebruiken als je hierover in gesprek gaat met het MT.

1. De JGZ is er voor de gezondheid van het kind. Opgroeien in een rookvrije omgeving is daarvoor van belang. De gevolgen van meeroken en derdehands rook worden onderschat.
2. Het bespreken van stoppen met roken is onderdeel van diverse (JGZ-)richtlijnen. Om deze richtlijnen effectief te implementeren is het nodig om aan stoppen-met-roken beleid te werken. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ziet erop toe dat JGZ-organisaties zich houden aan de gemaakte afspraken rond rookvrij opgroeien en de rookvrije generatie.
  • Tip: Bekijk de JGZ-richtlijn richtlijnen ‘Astma’ en ‘Preventie van wiegendood’. Wie is binnen jouw organisatie verantwoordelijk voor de implementatie van deze richtlijnen? Kijk of er samenwerking mogelijk is.
3. Met stoppen-met-roken beleid in de JGZ sluit je op landelijke en lokale initiatieven. Bijvoorbeeld het landelijk en lokale preventieakkoord, de Rookvrije Generatie en Kansrijke Start. Er is structurele inspanning en aandacht voor het onderwerp nodig om met dit beleid de werkvloer, de spreekkamers, te bereiken.
  • Tip: Ga na welke initiatieven er in jouw regio zijn, hoe SMR-beleid in de JGZ hierin zou kunnen passen en kaart dit aan bij het MT. Ook kan hierover in gesprek gegaan worden met de gemeente of beleidsadviseurs van de GGD.
4. Roken is een verslaving, geen leefstijlkeuze. Regelmatig wordt roken nog gezien als een ‘keuze’ en wordt een mislukte stoppoging gezien als een gebrek aan motivatie of wilskracht om te stoppen. Roken is echter een verslaving die overeenkomsten heeft met verslavingen aan drugs zoals heroïne en cocaïne. Voor een tabaksverslaving is goede medische zorg geïndiceerd. Om ouders succesvol te laten stoppen met roken, is het van belang om ouders te verwijzen naar intensieve en erkende hulp hierbij.
5. Het actief ontmoedigen van tabaksgebruik door JGZ-professionals is onderdeel van het
standpunt AJN en V&VN inzake tabaksontmoediging
. In het standpunt ‘Stop Rookschade’ van AJN en V&VN worden JGZ-professionals opgeroepen om (aanstaande) ouders die roken een actief stopadvies te geven en lokaal ketenzorg te organiseren met betrekking tot stoppen met roken. Het is belangrijk dat JGZ-organisaties dit standpunt van de eigen beroepsverenigingen uitdragen.
  • Tip: Bekijk het standpunt en deel deze met het MT.

Materialen

documenten
Verkenning JGZ
Dit is een verkenning naar de praktijk en het formele beleid in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) op het gebied van preventie van meeroken door kinde...
Bekijk
documenten
Handreiking Rookvrij opgroeien
De nieuwe handreiking Rookvrij Opgroeien voor de JGZ (0-12 jaar) ondersteunt JGZ-professionals bij het gesprek met ouders over stoppen m...
Bekijk
presentaties
Voorbeeldpresentatie jeugdgezondheidszorg
Gebruik de voorbeeldpresentatie om het onderwerp te agenderen.
Bekijk
videos
Animatie Rookvrije Ouders (voor ouders)
De animatie Rookvrije Ouders laat zien wat derdehands rook is en verwijst ouders naar effectieve hulp bij stoppen met roken. Het filmpje kan w...
Bekijk
documenten
Infographic meeroken
Deze infographic laat zien wat meeroken is en wat de risico’s zijn voor kinderen. Ook maakt de infographic inzichtelijk wat de prevalentie is van...
Bekijk
documenten
Infographic derdehands rook
Deze infographic laat zien wat derdehands rook is en waarom dit juist zo schadelijk is voor jonge kinderen. Ook maakt de infographic inzichtelijk...
Bekijk