Zorgpad Rookvrije Start

Scholing en materialen

Hebben jouw collega’s voldoende middelen, kennis en vaardigheden om ouders te motiveren om te stoppen met roken? Er zijn diverse e-learnings, trainingen en materialen beschikbaar om in te zetten binnen jouw organisatie.

  • Inventariseer wie de e-learning of training Rookvrije Start heeft gevolgd.
  • Bied alle zorgverleners de mogelijkheid om de e-learning of training Rookvrije Start te volgen.
  • Verspreid de bureaukaart en folder voor ouders onder alle zorgverleners.
  • Borg je scholing in het beleid, het scholingsprogramma en/of inwerkprogramma.

Wat kan je regelen?

Voor het organiseren van scholing en materialen is het handig om als eerste stap te bekijken wie al welke scholing heeft gevolgd en welke materialen al worden ingezet.

Heeft nog niet iedere zorgverlener scholing gevolgd?

Start dan al in een vroeg stadium met het aanbieden van de e-learning Rookvrije Start en de e-learning Begrijpelijk Communiceren voor alle zorgverleners. Deze e-learnings geven al veel informatie en voorbeelden over stoppen met roken tijdens en na de zwangerschap en hoe je hierover een gesprek kunt voeren. Ze zijn eenvoudig toegankelijk voor medewerkers in je organisatie.

Hebben alle zorgverleners de beide e-learnings al gevolgd?

Inventariseer dan of verdere scholing gewenst is. Motiverende Gespreksvoering vraagt veel oefening. De Taskforce Rookvrije Start biedt hiervoor een training Rookvrije Start, zowel multidisciplinair als specifiek voor zorgverleners in de jeugdgezondheidszorg. Heb je de mogelijkheid, bied deze training dan in een vroeg stadium aan.

Beschikt nog niet iedereen over materialen?

Bekijk dan in de toolkit Rookvrije Start welke materialen je binnen jouw JGZ-organisatie wilt inzetten en verspreid deze onder alle zorgverleners. Deze materialen kunnen de zorgverlener helpen om een ouder te motiveren om te stoppen met roken, hem/haar hierin te ondersteunen en waar nodig door te verwijzen. Het helpt daarom als je materialen zoals de bureaukaart, de folder ‘Rookvrij Opgroeien’ en het beeldverhaal ‘rookvrij blijven na de zwangerschap’ al in een vroeg stadium verspreid.

In jouw beleidsplan

Maak afspraken over scholing en materialen. Spreek af wie welke scholing gaat volgen en welke materialen beschikbaar worden gesteld. Kijk daarbij niet alleen naar de bestaande medewerkers, maar ook naar hoe je dit voor nieuwe medewerkers wilt doen. Neem deze afspraken op in je beleidsplan.

Bij Scholing en Materialen zie je welke mogelijkheden er zijn en wat je hiervoor in je beleid kunt doen.

Een voorbeeld van hoe je scholing en materialen in je beleidsplan kunt opnemen:

De JGZ-organisatie zorgt voor passende opleiding en training van medewerkers.

1. Alle medewerkers van de JGZ-organisatie zoals jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en assistenten, weten wat eerstehands, tweedehands en derdehands rook is, zij begrijpen dat roken een verslaving is en zij weten waar de beweging een rookvrije start voor staat.

2. Alle zorgverleners van de JGZ-organisatie hebben de e-learning Rookvrije Start en de e-learning Begrijpelijk Communiceren gevolgd. Zij weten hoe ze ouders kunnen verwijzen naar de telefonische coaching Rookvrije Ouders.

3. Een kernteam volgt de verdiepende training in motiverende gespreksvoering, de training Rookvrije Start. Dat kernteam bestaat in ieder geval uit een jeugdverpleegkundige en jeugdarts van elke locatie.

4. Nieuwe medewerkers volgen tijdens de inwerkperiode de e-learning Rookvrije Start en de e-learning Begrijpelijk Communiceren.

Materialen

documenten
Overzicht toolkit Rookvrije Start
Een greep uit het aanbod van de materialen van de Rookvrije Start. Met materialen voor professionals en materialen voor ouders. Denk daarbij bijv...
Bekijk
websites
E-learning Rookvrije Start
Deze multidisciplinaire e-learning is een initiatief van de Taskforce en is bedoeld voor alle zorgverleners die gesprekken voeren met (aanstaande...
Bekijk
websites
E-learning Begrijpelijk communiceren
De e-learning Begrijpelijk communiceren borduurt voort op de opgedane kennis uit de e-learning Rookvrije Start. In de nieuwe e-learning staat beg...
Bekijk
websites
Training Rookvrije Start
In de training Rookvrije Start staat het oefenen met motiverende gesprekken over stoppen met roken en rookvrij blijven centraal. De training best...
Bekijk