Zorgpad Rookvrije Start

Verwijsaanbod

De meerderheid van de JGZ-organisaties heeft geen afspraken over het doorverwijzen van ouders naar stoppen-met-roken begeleiding. Ook verwijst slechts 30% van de JGZ-professionals ouders door voor hulp bij stoppen met roken. Dat blijkt uit de Verkenning JGZ. Als werkgroep of aandachtsfunctionaris zorg je er daarom voor dat alle zorgverleners weten naar wie ze ouders kunnen verwijzen en wat die begeleiding inhoudt.

  • Maak zorgverleners bekend met de verwijsmogelijkheid naar Rookvrije Ouders.
  • En/of neem contact op met stoppen-met-roken begeleiders in de regio en maak afspraken over verwijzen.

Wat kan je regelen?

Communiceer in een vroeg stadium met de zorgverleners in de JGZ-organisatie hoe je kunt verwijzen.

  • Is er nog geen verwijsaanbod? Implementeer dan de telefonische coaching Rookvrije Ouders.
  • Hebben jullie een stoppen-met-roken coach in jullie regio? Of is er een goede samenwerking met huisartsen (en verslavingsartsen)? Zorg ervoor dat zorgverleners in de organisatie daarvan op de hoogte zijn en weten wat de begeleiding inhoudt.
  • Zorg altijd zoveel mogelijk voor ‘warme verwijzing’ waarbij je als zorgverlener zelf de ouder aanmeldt, en de coach vervolgens contact opneemt met de ouder (zoals bij Rookvrije Ouders).
  • Maak afspraken met de stoppen-met-roken begeleider over een terugkoppeling. Na doorverwijzen is het belangrijk om het proces te volgen zodat je de ouder kunt blijven ondersteunen bij rookvrij blijven.

Bekijk in het linker menu onder ‘Rookvrije Ouders’, ‘Huisarts/POH’ en ‘Verslavingszorg’ hoe je dit aanpakt en wat je over het verwijsaanbod in jouw stoppen-met-roken beleid kunt opnemen.

“Er zijn zoveel manieren van ondersteuning. Als je mensen dan zo ver hebt dat ze willen stoppen, dan moet je gelijk kunnen zeggen bij wie ze voor extra hulp terecht kunnen.”

Uit een interview met Carole Lasham, kinderarts en ambassadeur Rookvrije Start

In jouw beleidsplan

Neem in het beleidsplan de afspraken op die je maakt over het inzetten en implementeren van Rookvrije Ouders. Of beschrijf de samenwerking die er mogelijk is met lokale stoppen-met-roken coaches of huisartsen.

“Veel vrouwen willen bij voorkeur zelf proberen te stoppen met roken of dat met mijn begeleiding doen. Het lukt mij alleen om ze te motiveren voor een verwijzing als ik hen uitleg hoe een stoppen-met-roken coach werkt, wat zij goed kan en extra biedt. Het is voor veel vrouwen die roken een grote stap om opnieuw te durven vertrouwen op iemand die je steunt en niet veroordeelt. Want dat is vaak de reden voor terughoudendheid.”

Clasien van der Houwen, gynaecoloog